Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN (Grupa Mikroprzepływów i Płynów Złożonych - MICOF)

Instytucja finansująca

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych, Projekt: POIR.04.04.00-00-16ED/18-00) w ramach programu TEAM NET finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15/2022

Kierownik

Prof. Czesław Radzewicz

Opis

Projekt RApID ma na celu stworzenie mikrofluidycznego urządzenia diagnostycznego, działającego w technologii mikroskopii SRS (Stimulated Raman Scattering) i jego kliniczną implementację. Poprzez współdziałanie wielodyscyplinarnych zespołów, obejmujących fizyków, biologów, chemików, diagnostów i klinicystów, Konsorcjum RApID przeprowadzi wielopłaszczyznowe badania widm ramanowskich komórek białaczkowych i powiąże je z biologiczno-klinicznymi cechami choroby. Zebrane dane zostaną wykorzystane w konstrukcji pierwszego na świecie urządzenia mikroprzepływowego wykorzystującego mikroskopię SRS do szybkiej analizy komórek białaczkowych i ich sortowania bez użycia znaczników fluorescencyjnych. Spodziewane parametry urządzenia pozwalają oczekiwać, że umożliwi ono szybką, obiektywną i tańszą diagnostykę wspomagająca klinicystów na początku procesu diagnostycznego i w trakcie leczenia.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

2

Zadania i obowiązki w projekcie

Fizyk/inżynier automatyki, robotyki  lub podobne (1 stanowisko)

 • Projektowanie, budowa i automatyzacja systemu optomechanicznego (lub optoelektronicznego) do wykrywania i sortowania białych krwinek i komórek białaczkowych. Optymalizacja takiego systemu dla rozdzielczości przestrzennej i czasowej
 • Automatyzacja sekwencji operacji „dostarczanie – unieruchamianie – skanowanie – zwalnianie – sortowanie” dla poszczególnych komórek.
 • Opracowanie algorytmu lub zastosowanie sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe do wykrywania, rozpoznawania i sortowania cząstek na podstawie ich morfologii, wielkości lub gęstości optycznej. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych z eksperymentów mikrobiologicznych

Mikrobiolog/biotechnolog (1 stanowisko)

 • Przygotowywanie próbek biologicznych do eksperymentów mikroprzepływowych, w tym oddzielenie próbek krwi i hodowla komórek rakowych/ białaczkowych
 • Badanie komórek białaczkowych za pomocą metod mikroprzepływowych, wykrywanie i analiza ich reakcji fizykochemicznej, morfologicznej i/lub biochemicznej na zmienione warunki przepływu w kanałach mikroprzepływowych
 • Badanie parametrów systemów (szybkości przepływu/ścinania, moc lasera pułapkującego itp.) na żywotność komórek
Oferta

Nazwa stanowiska

Student-stypendysta

Forma zatrudnienia

Umowa stypendialna

Wynagrodzenie

1500 PLN miesięcznie

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.07.2022

Okres zatrudnienia

Umowa stypendialna na okres 6 lub 12 miesięcy

Oferujemy

Wybrane osoby dołączą do międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu. Projekt można realizować jako temat pracy magisterskiej / inżynierskiej lub jako niezależny projekt badawczy. Ostateczne formy projektów i związane z nimi konkretne zadania zostaną ustalone z wybranymi osobami, dostosowując je do ich umiejętności lub do tematu pracy magisterskiej / inżynierskiej.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Mikroprzepływy, fizyka, robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna/elektroniczna/biomedyczna, mikrobiologia, bioinżynieria, biotechnologia

Wymagania

 • Zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych
 • Dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (poziom B2)
 • Doświadczenie w projektach naukowych lub rozwojowych będzie uważane za atut

Kryteria oceny

 • Osiągnięcia naukowe kandydata
 • Kwalifikacje do wykonywania zadań w projekcie
 • Znajomość języka angielskiego
Wymagane dokumenty
 • CV z informacją o udziale w projektach badawczych
 • List motywacyjny
Procedura rekrutacyjna

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (online lub stacjonarnie). Rekrutacja zostanie przeprowadzona na zasadach zawartych w dokumencie Polityka Instytutu w zakresie równości szans/Employment policy https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf Istnieje możliwość składania odwołań od negatywnych wyników rekrutacji w terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej komisji rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Prosimy o wysłanie maila na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl;

Koniecznie z tytułem: “Rekrutacja 15/2022”

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres lderzsi@ichf.edu.pl, microfluidics@ichf.edu.pl

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

19.06.2022 23:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.06.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 16.05.2022

Dołącz do nas