Patenty - oferta nr. 6/13

Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych i sposób wytwarzania takich kropli

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym. Architekura układu dostosowana jest w szczególnosci do techniki wytwarzania kropel "na żądanie" wykorzystującej zawory do kontrolowania objętości poszczególnych kropel. Technika ta odpowiednio stosowana wraz z opisywanym układem umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych o ustalonej wewnętrznej strukturze, t.j. takich w których poszczególne segmenty mają zadane objętości i ustawione są w określonej przetrzennej konfiguracji względem siebie. W szczególności możliwe jest uzyskanie struktur potencjalnie przydatnych do kontrolowanego uwalniania, w których segment zawierający aktywny składnik jest szczelnie otoczony segmentami neutralnymi.

 • Twórcy:
  Jan Guzowski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła
 • Zalety:
  • Układ umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych, zbudowanych z dowolnej liczby segmentów 3 różnych faz
  • Odpowiednia geometria złącza mikroprzepływowego do wytwarzania kropel zapobiega koalescencji segmentów na złączu
  • W połączeniu z techniką generowania kropel "na żądanie" układ umożliwia wytwarzanie kropel typu rdzeń-otoczka z dowolną liczba rdzeni, również takich, w których wybrany rdzeń umieszczony jest centralnie
 • Słowa kluczowe:
  mikroprzepływy, krople wielokrotne, emulsje, napięcie powierzchniowe, mikrokapsuły, uwalnianie leków
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Farmaceutyki, Fizyka płynów, Mikro.mechanika, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie, Farmacja i Leki, Technologia żywności

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Link do publikacji:

Załączniki

Powrót do listy patentów