PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 5.04.2023

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

April 19, 2023, at 11.30.w Auli IChF PAN

mgr Krzysztof Kazimierz Niciński

“Nanostruktury plazmoniczne do analiz bakterii i komórek rakowych metodą powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana”

Supervisor:

prof. dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)

prof. dr hab. Dariusz Bartosik (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.