PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 29.02.2024

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

March 21, 2024 (Thursday), at 1:30 p.m.

mgr inż. Klara Nestorowicz

„Analiza wtórnego aerozolu atmosferycznego z izoprenu i butadienu za pomocą sprzężonych technik spektrometrii mas”

Supervisor: prof. dr hab. inż. Rafał Szmigielski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Auxiliary supervisor: dr inż. Krzysztof Rudziński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.

The public defence will take place in the IPC PAS assembly hall (Kasprzaka 44/52, Warsaw).