PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 10.04.2024

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

May 15, 2024, at 10:30 a.m.

mgr Paulina Wach

„Chemiczna Charakteryzacja Wtórnego Aerozolu Organicznego z Izoprenu w Atmosferze z Wykorzystaniem Metod LC-MS/MS”

Supervisor: prof. dr hab. inż. Rafał Szmigielski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

- prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

- dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, profesor uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.

The public defence will take place in the IPC PAS assembly hall (Kasprzaka 44/52, Warsaw).