PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS (in Polish)

Date: 22.02.2022

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

March 4, 2022 (Friday) at 9:00 a.m.

Michał Jan Horka, M.Sc, Eng.

“Zautomatyzowane systemy mikroprzepływowe do prowadzenia badań w fizyce, chemii i biologii z wykorzystaniem kapilar wykonanych z polimerów fluorowych”

Supervisor:

- prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Auxiliary supervisor:

- dr Karol Makuch (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

- prof. dr hab. inż. Artur Dybko (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.

The public defence will take place via Zoom. 

Attendees external to IPC PAS should obtain a link to the respective Zoom session by sending an email to SEKN-RN[at]ichf.edu.pl, at least one day before the defence.