PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 12.05.2023

INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY PAS

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

mgr inż. Marzena Barbara Łazarczyk

"Węglany: klasyczne i nieklasyczne ścieżki nukleacji i transformacji”

May 24, 2023, at 3:30 PM via Zoom.

Supervisor - dr hab. Piotr Zarzycki, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Assistant Supervisor - dr Karolina Kędra (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

- dr hab. Robert Charmas, prof. uczelni (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

- dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego)

The public defence (in Polish) will take place via Zoom.

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.