PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 4.05.2023

INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY PAS

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

May 18, 2023 at 11 a.m.

mgr inż. Jan Władysław Nawrocki

„Kompleksy metali przejściowych z ligandami karboksylanowymi i karboksyamidowymi jako prekursory materiałów funkcjonalnych”

Supervisor:

prof. dr hab. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

- prof. dr hab. Barbara Sieklucka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii)

- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

The public defence (in Polish) will take place via Zoom.

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.