PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 21.12.2023

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

January 3, 2024 (Wednesday) at 10.00

mgr Patrycja Natalia Łach

„Polimery wdrukowane molekularnie w czujnikach chemicznych elektrochemicznie rozpoznających wybrane substancje toksyczne za pomocą 'efektu bramki'”

Supervisor:

- prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Assistant Supervisor

- dr inż. Maciej Cieplak (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Reviewers:

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Janina Malinowska (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki )

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.

The public defence will take place via Zoom. 

Attendees external to IPC PAS should obtain a link to the respective Zoom session by sending an email to SEKN-RN[at]ichf.edu.pl, at least one day before the defence.