Researchers database

Adam Mames PhD

Position:
Assistant professor
Research group:
Team 30 - Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów
Contact:

amames@ichf.edu.pl

Back to researchers database