PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 26.06.2023

NSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY PAS

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in English)

July. 11, 2023, at 11:00

mgr Artur Ruszczak

Improvement of microbial assays in water-in-oil droplets

Supervisors:

- prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

- dr Ott Scheler (Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, Tallinn, Estonia)

- dr Ladislav Derzsi (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

- prof. dr hab. inż. Michał Chudy (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- dr hab. Sławomir Jakieła, profesor uczelni (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki)

The public defence will take place in the IPC PAS assembly hall (Kasprzaka 44/52, Warsaw).

The PhD thesis for viewing in the library of the Institute. The PhD thesis summary and reviews can be found on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714