PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 1.08.2023

Warsaw, July 4, 2023.

SRN.431.4.2022.2023

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis

September 6, 2023 (Wednesday) at 11.00

Ilia Smirnov, M.Sc.

“Morphology evolution in mono- and bimetallic FCC nanoparticles”

Supervisor:

prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Referees:

prof. dr hab. Wiesław Łasocha (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera)

prof. dr hab. Radosław Marek Przeniosło (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej im. Stefana Pieńkowskiego)

dr hab. Paweł Piszora, profesor uczelni (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.

The public defence will take place in the IPC PAS assembly hall (Kasprzaka 44/52, Warsaw).

The Chairperson of the Doctoral Committee

prof. dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska