PUBLIC DEFENCE OF THE PHD THESIS

Date: 22.12.2023

NOTIFICATION

the public defence of the Ph.D. Thesis (in Polish)

mgr Maria Elżbieta Pszona

„Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia ramanowska pojedynczych cząsteczek porficenu i jego pochodnych”

Jan. 11, 2024, at 11:00.

The public defence will take place in the IPC PAS assembly hall (Kasprzaka 44/52, Warsaw).

Supervisor:

- prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Reviewers:

- prof. dr hab. Jolanta Bukowska (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

- prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz (Instytut Fizyki PAN)

The Ph.D. Thesis, Thesis summary and referee reports are available for viewing in the library of the Institute, as well as on the IPC PAS website: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714.