Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Biblioteka IChF PAN jest ściśle powiązana z Biblioteką Instytutu Chemii Organicznej PAN. Biblioteki posiadają wspólną czytelnię, magazyny i katalog, ale oddzielny budżet oraz księgozbiór. Osobno zajmują się również zapewnianiem dostępu swoim instytutom do zasobów elektronicznych oraz baz danych.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach oraz wypożycza materiały innym placówkom naukowym.


Księgozbiór Bibliotek obejmuje:

 • ok. 31000 książek.
 • ok. 37000 jednostek (czasopisma)
 • ok. 900 tytułów czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
 • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
 • ok. 32000 jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
 • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism
  oraz ok. 51 000 tytułów książek)


Informacja o zbiorach jest dostępna poprzez następujące katalogi:

 • - Katalog komputerowy

  W tej chwili zawiera ok. 30 tys. rekordów bibliograficznych książek i czasopism. Jest połączonym katalogiem zbiorów Bibliotek IChF i IChO. Uzupełniany na bieżąco.

 • - Kartkowe katalogi alfabetyczne książek i czasopism
 • - Kartkowy katalog przedmiotowy książek
 • - Kartkowy katalog prac doktorskich i habilitacyjnych