IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską edycja 2013
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
web site designed by aws
SUKCESY
Złoty Medal Chemii i nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł otrzymał Michał Papaj, zwyciezca tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza.

VIII edycja konkursu "Popularyzator Nauki"
IChF PAN  otrzymal wyróżnienie serwisu Nauka w Polsce PAP za wzorcową politykę informacyjną.
IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Konferencje
Publikacje
Science [IF=31] "Electron Small Polarons and Their Mobility in Iron (Oxyhydr)oxide Nanoparticles", J.E.Katz i in. (P.Zarzycki). >>>
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.
Seminaria Ogólnoinstytutowe
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Seminaria Zakładów/Zespołów
Angew. Chem. Int. Ed. (IF=13.7), "Permanent
Porosity Derived From the Self-Assembly of Highly Luminescent Molecular Zinc Carbonate Nanoclusters", 
K.Sokołowski, W.Bury, I.Justyniak, D.Fairen-Jimenez K.Sołtys, D.Prochowicz, S.Yang, M.Schroeder, J.Lewiński
Konkurs na stanowisko adiunkta
Chiralne oddychanie: Elektrycznie sterowany polimer zmienia własności optyczne
AlphaGalileo
Gruzja gościła naukowców-popularyzatorów z IChF PAN
Nauka może być fascynująca dla każdego - jeśli jej zgadnienia są przedstawiane w interesujący i przystępny sposób. Umiejętności naukowców-popularyzatorów z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zostały docenione przez organizatorów gruzińskiego Pikniku Naukowego, którzy zaprosili warszawskich naukowców do Tbilisi.
ACS Nano (IF=12.1), "Nanoparticles in a Capillary Trap: Dynamic Self-Assembly at Fluid Interfaces", V.Sashuk, K.Winkler, A.Żywociński, T.Wojciechowski, E.Górecka, M.Fiałkowski              >>>
Dr Jan Guzowski z projektem "Manipulacje stawowe a fizyka płynów". wśród zwycięzców popularyzatorskiego konkursu INTER 2013, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
J. Phys. Chem. Lett.  (IF = 6.6), "Arresting Tautomerization in a Single Molecule by the Surrounding Polymer, H.Piwoński, A.Sokołowski, M.Kijak, S.Nonell, J.Waluk
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Nagroda naukowa
im. Wł. Kołosa  Wydz. III PAN
dla Volodymyra Sashuka
za cykl prac poświęconych nanocząstkom, mikroskopowych mechanizmów reakcji  przyłączania do nich tioli oraz porządkowania spontanicznego tych nanocząstek na granicy faz woda-olej.
Chem. Soc. Rev. (IF=24.9) "Heterogeneous photocatalytic nanomaterials: prospects and challenges in selective transformations of biomass-derived compounds", J.C. Colmenares, R. Luqueo
Złoty Medal przyznany
Phys. Rev. Lett. [IF=7.9] "Activation Energy for Mobility of Dyes and Proteins in Polymer Solutions: From Diffusion of Single Particles to Macroscale  Flow"; K.Sozański, A.Wiśniewska, T.Kalwarczyk, R.Hołyst
W konkursie IChF na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2012 I miejsce dla pracy: P.Pięta, J.Mirya, J.Lipkowski -  "Direct visualization of the alamethicin pore formed in a planar phospholipid matrix", Proc. Natl. Acad. Sci.U.S.A.
>>> wyniki Konkursu
IChF PAN liderem jakości polskiej nauki
W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej przyznał IChF PAN patent CH 702369 na wynalazek "Sposób sklejania płyt poliwęglano-wych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski
JACS (IF=10.7) "Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The Rehm-Weller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution", R.Rosspeintner, G.Angulo, E.Vauthey
The International Workshop "BioRaman"
Warsaw, Poland, May 15-17, 2014
International Symposium on
Nanostructured Functional Materials "NanoFunMat"

Warsaw, June 15-18, 2014
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Sterowane elektrycznie szyby o płynnie regulowanej przezroczystości, nowe filtry polaryzacyjne, a nawet czujniki chemiczne zdolne do wykrywania pojedynczych cząsteczek chemicznych konkretnego związku będzie można budować dzięki nowemu polimerowi, w niespotykany wcześniej sposób łączącemu cechy optyczne z elektrycznymi.
Wykłady NOBLESSE
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału.Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizyko-chemicznych podstaw życia.
Finaliści Konkursu
Minister NiSW prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała Instytutowi Chemii Fizycznej PAN dyplom za wynalazek "Waga kwarcowa do zastosowań w układach mikrofluidycznych".
Twórcy: Jacek Michalski i Paweł Jankowski
see 11th March ceremony
15th International Krutyń Summer School
Krutyń, June 8-12, 2014
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Rada Naukowa IChF uznała za wyróżniające prace doktorskie Anny Mikołajczuk-Zychory "Katalizatory na bazie palladu jako składniki kompozytów przeznaczonych do preparatyki elektrod ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy", Larisy Latypovej "Lyotropic liquid crystals - from cubosomes to small monocrystals" i Faezeh Pousaneh  "Effect of ionic solutes on thermodynamic Casimir force".
Nature Comm. [IF=10] "Ammonia as a case study for the spontaneous ionization of a simple hydrogen-bonded compound", T.Palasyuk, I.Troyan, P.Zaleski-Ejgierd, E.Magos-Palasyuk, i in.
rozmowa kwalifikacyjna 2 VI i 6 X 2014
>>> szczegóły
Holenderski Urząd Patentowy  przyznał IChF patent NL 2009442 na wynalazek "Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie", Twórcy:  M.Siek, J.Niedziółka-Jönsson, M.Opałło,  A.Michota-Kamińska, A.Kelm, R.Hołyst
Warsaw, 20 May 2014
Konkurs "Student Wynalazca"

Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Świętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymia-rową siecią nanocząstek.

>>> gratulacje NCBiR
Seminarium CEZAMAT 3 IV 2014
Prof. Tomasz Ciach - "Nanostruktury organiczne do zastosowań medycznych"
Kompleksy z europem rekordowo wydajnie świecą w czerwieni
Na całym świecie wciąż trwają poszukiwania lepszych materiałów świecących do produkcji diod OLED. Dwa nowe związki z kompleksami europu, opracowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, mają w swojej klasie rekordowo wysoką wydajność świecenia w czerwieni, a ich własności pozwalają na szybką i tanią produkcję cienkich warstw oledowych.
AlphaGalileo
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
29 IV 2014
Prof. Michael Graetzel
Ecole Polytechnique de Lausanne
Lecture in a series "Combining science and management on my own example"

9 V 2014
Prof. Richard G. Compton
Physical and Theoretical Chemistry Laboratory at Oxford University
Lecture in a series "Combining science and management on my own example"
Urząd Patentowy RP przyznał IChF PAN patent PL-216320 "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy: Piotr Garstecki, Marcin
Izydorzak, Jacek Michalski, Dominika Ogończyk