IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2016
>>> fotogaleria    >>>film
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii '2016
dla
Michała Magotta
z Wydziału Chemii UJ
VI edycja Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie.Złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta. IChF PAN za udział w Konkursie został wyróżniony dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej, głównego organizatora konkursu.
>>> PAP
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
Wyniki konkursu na najlepszą pracę
opublikowaną w roku 2015
Prof. Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Biuletyn MNiSW (23.06.2016): w zestawieniu wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015 - w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 4. miejsce dla IChF w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
>>> PAP
Wyniki konkursu "Mobilnośc młodych badaczy IChF PAN"
ACS Appl. Mat. & Interfaces [IF=7.1] "Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Film with Improved Surface
Area Developed by Using Metal-Organic Framework (MOF) for Sensitive Lipocalin (NGAL) Determination"
Z.Iskierko, P.Sindhu Sharma, D.Prochowicz, K.Fronc, F.D'Souza, D.Toczydłowska, F.Stefaniak, K.Noworyta,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 19860-19865
Krzysztof Kupiec zajął II Miejsce w kategorii 'Doktorantów' na IV Konferencji Młodych Naukowców "Wiedza i Innowacje" wiWAT 2016
Nierówna walka
Polscy naukowcy są na najlepszej drodze stworzenia aparatu, który bezbłędnie wskaże jaki antybiotyk stosować na jaką chorobę. To może oznaczać przełom w walce z bakteriami szalejącymi o tej porze roku.
Wbrew regułom: Azot jednak może być hipertowarzyski!
Azot występuje powszechnie: w samym powietrzu jest go cztery razy więcej niż tlenu. Wiązania chemiczne tworzy jednak niechętnie, zwłaszcza z więcej niż czterema atomami. Chemicy z Warszawy przewidują jednak, że wbrew regułom typowej chemii w odpowiednio dobranych warunkach może się pojawić azot, jakiego nikt jeszcze nie widział: zdolny do uformowania nawet sześciu wiązań chemicznych.
> PAP Nauka w Polsce
W dziejach życia takiej "nici" DNA jeszcze nie było
W starannie zaprojektowanym polimerze naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie odcisnęli fragment pojedynczej nici DNA. Otrzymany negatyw pozostawał chemicznie aktywny i był zdolny do przyłączania odpowiednich zasad nukleinowych tworzących kod genetyczny. Polimerowa matryca - pierwsza tego typu w dziejach - funkcjonowała więc dokładnie jak fragment prawdziwego DNA.
Trends in Biotechnol. [IF = 12.1], "Artificial Biosensors: How Can Molecular Imprinting Mimic Biorecognition?" M. Cieplak, W. Kutner, 2016, 34, 922-941
Nowy typ monitoringu dostarczy informacji o życiu... bakterii w mikrokroplach
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent PL 223432 na wynalazek "Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych".
T.Szymborski, P.Jankowski, P.Garstecki
Chem. Mat. [IF=9.4] "Synthesis of a Free-Standing Monolayer of Covalently Bonded Gold Nanoparticles", T.Andryszewski, M.Iwan, M.Holdynski, M.Fialkowski, 2016, 28 (15), 5304-5313
Appl. Catal. B-Environm., [IF=8.3] "Influence of the postsynthesis preparation procedure on catalytic behaviour of Ag-loaded BEA zeolites in the hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane into value added products", A.Srebowata, R.Baran, D.Lisovytskiy, S.Dzwigaj, 2016, 199, 514-522
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent PL 223267 na wynalazek "Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych".
L.Stobiński,  O.Michalski, P.Tomasik, M.Mazurkiewicz, A.Małolepszy
IChF PAN otrzymał dyplom Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci wyrażający uznanie i wdzięczność za udział w  jego działaniach. Organizatorem warsztatów dla stypendystów Funduszu jest prof. Waluk wraz z grupę osób proponujących i nadzorujących wykonanie  atrakcyjnych mini-projektów  dla bardzo uzdolnionych uczniów.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent PL 223410  "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych".
M.Czekalska, T.Kamiński, P.Garstecki
Doktoranci wybrali najlepsze uczelnie i instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN

10-12 stycznia 2017 - Mikrosympozjum IChF
W przyszłości testy nowych leków na bakteriach będzie można przeprowadzać znacznie wydajniej, za pomocą układów mikroprzepływowych. Każda z setek i tysięcy przemieszczających się mikrokanalikami kropelek może bowiem pełnić rolę odrębnego inkubatora. Dotychczas nie istniała jednak szybka i dokładna metoda oceny warunków tlenowych panujących w poszczególnych mikrokroplach. Tę kluczową przeszkodę pokonali naukowcy z IChF PAN.
Seminarium
13 I 2017 godz. 12.30
Prof. Jacky Even
FOTON laboratory of the National Institute of Applied Sciences in Rennes
Properties of 3D and 2D Ruddlesden-Popper halide perovskite semiconductors