IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2017
>>> fotogaleria    >>>film
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Mikrofluidyka: Leki, perfumy i... astronauci skorzystają z fotoreaktorów jak włos
Urządzenia wielkości smartfona zdolne przy udziale światła słonecznego oczyszczać wodę dla jednej osoby, biurkowe moduły produkujące z chemicznych odpadów cenne substancje dla farmacji. Budowa tak nowatorskich przyrządów, dostarczających produkt nie porcjami, lecz w sposób ciągły, staje się możliwa dzięki ultradźwiękowej technologii nanoszenia warstw ditlenku tytanu na wewnętrzne ścianki rurek o średnicach liczonych zaledwie w mikrometrach.
PAP

Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych"
Twórcy:  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii przyznał IChF patent na wynalazek "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk 
Doktoranci wybrali najlepsze uczelnie i instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN
8th International Workshop on Surface Modification for
Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS'2017
Date: 3-7 November 2017
The Workshop will be focused on the art of both chemical
and non-chemical modification of solid transducer
surfaces, novel methods of surface examination as well
as recognition activity of the resulting bio- and
chemosensors toward target analytes. The workshop is
dedicated to young researchers. Tutorial lectures of
renowned senior scientists, keynote lectures of top
scientists in the field and broad discussion will allow
these researchers to improve their knowledge on
fundamentals and applications of sensors and sensing.
Location: Zelechow Palace Hotel, Marszalka J. Pilsudskiego 36,
08-430 Zelechow, Poland.
Contact: Wlodzimierz Kutner
IChF PAN w gronie 47 jednostek naukowych (spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię "A+"
Pszczoły i kukułki przyniosą oszczędności... liniom lotniczym
Trasy przelotów samolotów pasażerskich na ogół są dobrze ustalone. W praktyce czynniki nieprzewidziane, głównie związane z pogodą, często zmuszają pilotów do nadkładania drogi. Polsko-kolumbijski zespół naukowców i inżynierów, zainspirowany zachowaniem owadów i ptaków, opracował oprogramowanie pozwalające w czasie rzeczywistym racjonalnie modyfikować trasy przelotów. W rezultacie udało się doprowadzić do wymiernych oszczędności, zarówno finansowych, jak i w zakresie ochrony środowiska.
PAP
iENA 2017
International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" Nuremberg
Srebrny medal
'Method of determination of diesel oil and gasoline aging level and its application to quality estimation of the fuels'
P.Bocian, K.Noworyta,
P.Bukrejewski, K.Biernat
The Dream Chemistry Award goes to Dr. Jessica R. Kramer
for a project focusing on new perspectives for cancer treatment
 
List intencyjny stworzenia  Szkoły Doktorskiej
Otwarty konkurs ofert na wyprodukowanie krótkiego filmu promującego
Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych

Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny"
Twórcy:  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta
Nano Letters [IF=12.7] H.Boeckmann, S.Gawinkowski, J.Waluk, M.B.Raschke, M.Wolf, T.Kumagai, "Near-Field Enhanced Photochemistry of Single Molecules in a Scanning Tunneling Microscope Junction", 2018,18, 152-57,
DOI 10.1021/acs.nanolett.7b03720
Appl. Catal. B-Environm. [IF=9.4] K.Czelej, K.Cwieka, J.C.Colmenares, K.J.Kurzydlowski, "Catalytic activity of NiO cathode in molten carbonate fuel cells", 2018,222, 73-75,
DOI 10.1016/j.apcatb.2017.10.003
Appl. Catal. B-Environm. [IF=9.4] A.Krukowska,M.J.Winiarski, J.Strychalska-Nowak, T. Klimczuk, W.Lisowski, A.Mikolajczyk, H.P.Pinto, T.Puzyn, T.Grzyb, A.Zaleska-Medynska, "Rare earth ions doped K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced UV-vis light activity" 2018,224,451-468
DOI 10.1016/j.apcatb.2017.10.061
Click for Agenda
Obrona pracy doktorskiej
Xuzhu Zhang
"Determination of the intermolecular interactions in solutions from the motion of single molecules"


9 maja 2018 r. (środa) godz. 11:30
Obrona pracy doktorskiej
Evelin Witkowska

"Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana jako narzędzie do skutecznego wykrywania i różnicowania bakterii i grzybów chorobotwórczych"

27 kwietnia 2018 r. (piątek) godz. 14:00