IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
SUKCESY
Do 17 października autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2013/14, a obejmujących tematyką chemię i/lub jej pogranicza z biologią i fizyką, mogli zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Nagroda, przyznawana od kilku lat, zdążyła już zdobyć renomę licencjackiego chemicznego nobla. Od pierwszej edycji konkurs,  organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland, jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Konferencje
Publikacje
Science [IF=31] "Electron Small Polarons and Their Mobility in Iron (Oxyhydr)oxide Nanoparticles", J.E.Katz i in. (P.Zarzycki). >>>
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Wstrząśnięte, niezmieszane
- kapsuły mitycznego boga proszę!
AlphaGalileo EurekAlert!
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Zawalcz o licencjackiego nobla z chemii!
IChF PAN liderem jakości polskiej nauki
W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.
JACS (IF=10.7) "Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The Rehm-Weller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution", R.Rosspeintner, G.Angulo, E.Vauthey
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Wszystko zależy, jak na nie spojrzysz. Gdy z jednej strony - zobaczysz jedno oblicze; gdy z przeciwnej - będzie inne. Tak wyglądają kapsuły Janusa, miniaturowe, puste wewnątrz struktury, w różnych fragmentach zbudowane z różnych mikro- i nanodrobin. Teoretycy potrafili zaprojektować modele takich kapsuł, lecz ich wytworzenie było nie lada wyzwaniem. Teraz, dzięki użyciu pola elektrycznego, kapsuły Janusa będzie można wytwarzać łatwo i tanio.
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału.Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizyko-chemicznych podstaw życia.
Finaliści Konkursu
see 11th March ceremony
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Phys. Rev. Lett. [IF=7.7] "Emergent Long-Range Couplings in Arrays of Fluid Cells", D.B. Abraham, A. Maciołek, and O. Vasilyev
rozmowa kwalifikacyjna 6 X 2014
Konkurs "Student Wynalazca"

Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Świętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymia-rową siecią nanocząstek.

>>> gratulacje NCBiR
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Tomasz Kamiński i Jan Paczesny stypendystami 22. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Tomasz Kamiński ze specjalnym wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów.
Naukowe zbliżenia: Młodzi chemicy Warszawy i Cambridge zacieśniają współpracę
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Wręczenie nagród
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Na liście laureatów tegorocznego Konkursu MNiSW Diamentowy Grant jest czworo laureatów ostatniej edycji Złotego Medalu Chemii: Michał Papaj (złoty medal), Renata Kasprzyk (brązowy medal i wyróżnienie firmy DuPont) oraz Marek Baranowski i Wojciech Wegner, obaj z wyróżnieniem DuPonta.
Wmurowano akt erekcyjny pod budowę laboratorium CEZAMAT w Warszawie
Struktura a Reaktywność Układów Metal / Nośnik
Konferencja z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin
Profesora Zbigniewa Karpińskiego
29-30 września 2014


"Waloryzacja biomasy lignocelulozowej, jako potencjalne źródło produktów o wysokiej wartości dodanej, bio-materiałów oraz paliw z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju"
Warszawa 27 października 2014
PL 217816 "Metoda pokrywania powierzchni materiału nanocząstkami"
Twórcy: Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst, Ewelina Kalwarczyk, Tomasz Kalwarczyk, Maciej Paszewski, Katarzyna Winkler

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Popularyzacja nauki
Jest taki aparat fotograficzny, który możesz zrobić sam. Magia fotografii otworkowej

PL 217098 "Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej"
Twórcy: Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

PL 217424 "Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2'-bitienylo)metanu i  zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny"
Twórcy: Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C., Francis D'Souza
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
Grant info
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Phys. Rev. Lett. [IF=7,7] "Oscillations of the Orbital Magnetic Moment due to d-Band Quantum Well States",
M. Dąbrowski, M. Cinal i in.
Na mapie Warszawę i Cambridge wciąż dzieli ta sama odległość. W chemii oba ośrodki naukowe są jednak coraz bliżej siebie - dzięki kolejnej edycji Spotkań Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge właśnie dobiegło końca dwudniowe 2. Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W jego trakcie poruszano wiele zagadnień z zakresu nanotechnologii oraz nowoczesnej chemii organicznej i nieorganicznej.
AlphaGalileo
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Urząd Patentowy RP IChF jest wśród 20 jednostek (spośród kilkuset naukowych i biznesowych placówek) o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych w UP w roku 2013, będących w toku krajowych i zagranicznych procedur.
Nature Comm. [IF=10] "Electroformation of Janus and patchy capsules", Z.Rozynek, A.Mikkelsen,P.Dommersnes, J.O.Fossum
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki ChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Seminaria Zakładów/Zespołów
Department of Soft Condensed Matter and Fluids
23 X 2014 r., godz. 11:00

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Lab. of Mitochondrial Biogenesis
Intern. Institute of Molecular and Cell Biology

"Cellular logistics and resources management:
the case of mitochondria"