IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii
dla Michała Sawczyka
z Wydziału Chemii UW
fotogaleria
film
Konkurs na stanowisko doktoranta
w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
VI edycja Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie.Złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta. IChF PAN za udział w Konkursie został wyróżniony dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej, głównego organizatora konkursu.
>>> PAP
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
Wyniki konkursu "Młodzi badacze IChF"
Prof. Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Biuletyn MNiSW (23.06.2016): w zestawieniu wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015 - w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 4. miejsce dla IChF w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
>>> PAP
Wyniki konkursu "Mobilnośc młodych badaczy IChF PAN"
Adv. Funct. Mat. [IF=11.4] "Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite"  H.Ehrlich, M.Pisarek, i in., 2016,  26 (15), 2503-2510
ACS Appl. Mat. & Interfaces [IF=7.1] "Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Film with Improved Surface
Area Developed by Using Metal-Organic Framework (MOF) for Sensitive Lipocalin (NGAL) Determination"
Z.Iskierko, P.Sindhu Sharma, D.Prochowicz, K.Fronc, F.D'Souza, D.Toczydłowska, F.Stefaniak, K.Noworyta,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 19860-19865
Jedna bakteria wystarcza do zidentyfikowania natury choroby
Diagnoza: zapalenie opon mózgowych. Lecz jaka jest przyczyna konkretnego przypadku? Nowe techniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, opracowane i przetestowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, pozwalają w niecały kwadrans zdiagnozować bakteryjne podłoże choroby i na podstawie zaledwie jednej komórki bakterii ustalić gatunek intruza.

> PAP
Green Chem. [IF=8.5] "Sustainable hybrid photocatalysts: titania immobilized on carbon materials derived from renewable and biodegradable resources"
J.C.Colmenares,   R.S.Varma, P.Lisowski.
DOI: 10.1039/C6GC02477G
Mateusz Gocyła, magistant w zespole prof.  M.Opałły, został laureatem  V edycji konkursu Diamentowy Grant.
Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych przyznało IChF PAN i PZ Cormay S.A. patent nr US 9,132,396 na wynalazek "System i metoda do automatycznego tworzenia i dozowania ciekłych mieszanin"
K.Churski, S.Jakieła, T.Kamiński, S.Makulska, M.Izydorzak, P.Garstecki, P.Korczyk
K.Matuła, M.Horka i A.Ruszczak laureatami I nagrody Wykładowca Roku 2015/16 Uniwersytetu Dzieci przyznawanym najlepszym spośród kilkuset  wykładowców i specjalistów za rozbudzanie w dzieciach pasji do zdobywania wiedzy oraz wyjaśnianie nauki w eksperymentalny sposób w dziedzinie Warsztaty.
W  konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców MNiSW laureatami zostali nasi A.Kubas i D.Prochowicz
Urząd Patentowy RP przyznał IChF i Politechnice Warszawskiej patent PL 222037 na wynalazek "Kompleksy karboksylanów manganu(II) oraz sposób ich otrzymywania"
J.Lewiński, Z.Wróbel, A.Kornowicz
Prof. Hołyst o Noblu z chemii: maszyny molekularne wciąż trudno używać w praktyce
Urząd Patentowy RP przyznał IChF i Nanoxide Sp. z o.o. patent PL 222231 na wynalazek "Związki luminescencyjne, sposób wytwarzania związków luminescencyjnych oraz ich zastosowanie"
J.Lewiński, K.Sokołowski
Diagnostyka przyszłości: Powstał polimer zdolny ostrzec o groźnych chorobach nerek
Zaawansowana faza ostrego uszkodzenia nerek może skończyć się śmiercią nawet co drugiego pacjenta. Na szczęście chorobę będzie można teraz wykrywać na jej początkowym etapie rozwoju, gdy leczenie jest jeszcze stosunkowo proste, a rokowania dobre. Kluczem do ratującej zdrowie i życie diagnostyki jest nowy polimer, zaprojektowany w warszawskim IChF PAN.

>>> PAP
"Nieprzemakalne" kropki kwantowe narzędziem dla nowych bioaplikacji

Wielkie osiągnięcie polskich naukowców. Cudowne kropki kwantowe
SEMINARIUM OGÓLNOINSTYTUTOWE
Prof. Pavel Jungwirth
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences

20 X 2016, godz. 10:30
"Exploring Hydratated Electrons in Non-Conventional and Conventional Ways:
From Alkali Metal Explosions to Non-Explosive Ways"

21 X 2016, godz. 10:30
Seminar on the successful reform of Czech research institutes
followed by discussion on desired changes in Polish science:
People first, machines and buildings later - seminar with open discussionDroga do "zielonego" wodoru wiedzie przez labirynty w białkach alg
Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzają prąd, coraz częściej o wodorze myśli się jako o następcy ropy naftowej. Lecz skąd brać wodór? Ekologicznie najczystszym źródłem wodoru mogłyby być przemysłowe (a nawet domowe!) bioreaktory z zielonymi algami. Ich budowa stanie się w przyszłości możliwa dzięki międzynarodowemu zespołowi naukowców, który po raz pierwszy dokładnie opisał przebieg reakcji chemicznych odpowiedzialnych za stabilność wytwarzania wodoru w środowisku tlenowym przez enzymy alg.
Trends in Biotechnol. [IF = 12.1], "Artificial Biosensors: How Can Molecular Imprinting Mimic Biorecognition?" M. Cieplak, W. Kutner, 2016, 34, 922-941