IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską


IX EDYCJA (2019)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie"
Twórcy:  Maciej Cieplak, Katarzyna Szwabińska, Chandra Bikram KC, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał IChF patent na wynalazek "Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu"
Twórcy:  Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma, Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz, Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander Kuhn, Włodzimierz Kutner 
 
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny"
Twórcy:  Piyush S. Sharma, Agnieszka Wojnarowicz-Huynh, Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
NATURE PHYSICS [IF=20,1] Cybulski, O.; Garstecki, P.; Grzybowski, B.A. "Oscillating droplet trains in microfluidic networks and their suppression in blood flow", 2019; 15; 706-713; 20,113
APPL. CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL [IF=14,2] Giannakoudakis, D.A.; Nair, V.; Khan, A.; Deliyanni, E.A.; Colmenares, J.C.; Triantafyllidis, K.S.; "Additive-free photo-assisted selective partial oxidation at ambient conditions of 5-hydroxymethylfurfural by manganese (IV) oxide nanorods"; 2019; 256; -; UNSP 117803 14,229
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY [IF=13,7] Bartold, K.; Pietrzyk-Le, A., D'Souza, F.; Kutner, W.; "Oligonucleotide Analogs and Mimics for Sensing Macromolecular Biocompounds"; 2019; 37; 1051-1062 13,747
IChF PAN
w gronie 60 jednostek naukowych
(spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię A+
Instytut Chemii Fizycznej
najbardziej prodoktoranckim instytutem PAN
Dr Eric Daniel Głowacki z nagrodą Dream Chemistry Award 2018
 
BAZA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Prof. Maciej Wojtkowski laureatem ogólnopolskiego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Nagrodzony został projekt
Międzynarodowego Centrum Badań Okulistycznych
ICTER
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
 
Szkoła Doktorska
REKRUTACJA
SEMINARIUM OGÓLNOINSTYTUTOWE
Dopamina, serotonina, adrenalina. Od ich właściwych proporcji zależy płynne funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Zaburzenia oznaczają choroby. Dlatego tak ważnym jest, by umieć wykrywać takie zaburzenia jak najwcześniej. Zanim jeszcze pojawią się widoczne objawy. Można to będzie robić szybko, prosto i tanio, dzięki pracy zespołu pod kierunkiem prof. Martina Jönsson-Niedziółki z IChF PAN.
PAP
Rozgryźć Alzheimera
Choroba Alzheimera i towarzyszący jej rozpad osobowości przerażają wielu, adostępne leki, delikatnie mówiąc, nie grzeszą skutecznością. Dzięki pracy zespołu dr. Piotra Pięty z IChF PAN mogą powstać nowe, efektywniejsze farmaceutyki. Naukowcy pokazali, w jaki sposób wielkość cząsteczek złożonych z beta-amyloidu wpływa na sposób ich oddziaływania z błonami komórkowymi, a co za tym idzie, jak modyfikuje przebieg choroby. Kolejnym krokiem ma być testowanie w tym modelu potencjalnych leków.
PAP
Neuroprzekaźniki w okamgnieniu
Nowy film w ramach projektu CREATE!
Z przyjemnością zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promującego Kierownika nowo utworzonego Zakładu w ramach projektu CREATE (ERA Chair) i jego zespół.
Film jest rozpowszechniany przez bardzo charakterystyczne czerwone plakaty wiszące - między innymi - na ogrodzeniu i na terenie naszego Instytutu.
Jak światło oddziaływuje na ludzi? Jak je postrzegamy i na nie reagujemy? Jak można ujarzmić i wykorzystać światło, aby uczynić nasze życie dłuższym i lepszym. ERA Chair holder - Prof. Maciej Wojtkowski i członkowie jego zespołu opowiadają o swoich fascynacjach związanych ze światłem, badaniach i nowych wyzwaniach.

Zobacz więcej: tutaj
6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00

mgr inż. Marta Natalia Janczuk-Richter
"Modyfikacje powierzchni światłowodowych siatek długookresowych do zastosowań w bioczujnikach"
DREAM CHEMISTRY LECTURE SERIES
Thursday, the 21 st November, 10:00
Prof. Micheál D. Scanlon
The Bernal Institute and Department of Chemical Sciences,
School of Natural Sciences, University of Limerick, Ireland


"Photoelectrochemistry and Reversible H-J Interconversion of Porphyrin Nanostructures at an Electrified Soft Interface"