IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2016
>>> fotogaleria    >>>film
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
REKRUTACJA
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii '2016
dla
Michała Magotta
z Wydziału Chemii UJ
VI edycja Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie.Złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta. IChF PAN za udział w Konkursie został wyróżniony dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej, głównego organizatora konkursu.
>>> PAP
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
Wyniki konkursu na najlepszą pracę
opublikowaną w roku 2015
Prof. Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Wyniki konkursu "Mobilnośc młodych badaczy IChF PAN"
Krzysztof Kupiec zajął II Miejsce w kategorii 'Doktorantów' na IV Konferencji Młodych Naukowców "Wiedza i Innowacje" wiWAT 2016
Konkurs na stanowiska w zespole Soft Condensed Matter prof. Hołysta
adiunkt
3 doktorantów
Powstaje aparat do skuteczniejszej walki z bakteriami opornymi na antybiotyki
Tylko w tym roku w wyniku nieskuteczności antybiotyków na świecie umrze ok. 700 tys. ludzi. Wielu z nich mogłoby przeżyć, gdyby lekarze szybko otrzymywali dokładne informacje o wrażliwości bakterii atakujących chorego na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki. Pierwszy przyrząd laboratoryjny zdolny dostarczyć tak kompleksowych danych powstaje w Warszawie w wyniku współpracy IChF PAN i firmy BacterOMIC Sp. z o.o.
> PAP
Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych przyznało IChF i Nanoxide Sp. z o.o. patent na wynalazek "Związki luminescencyjne, sposób wytwarzania związków luminescencyjnych oraz ich zastosowanie".
Twórcy:  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski
Urząd Patentowy RP przyznał IChF prawo ochronne na wzór użytkowy  "Elektroda  antymonowa do pomiaru pH".
Twórcy:  Iwona Flis-Kabulska, Tadeusz Zakroczymski, Janusz Flis
IChF PAN otrzymał dyplom Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci wyrażający uznanie i wdzięczność za udział w  jego działaniach. Organizatorem warsztatów dla stypendystów Funduszu jest prof. Waluk wraz z grupę osób proponujących i nadzorujących wykonanie  atrakcyjnych mini-projektów  dla bardzo uzdolnionych uczniów.
Federalny Urząd ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej przyznał IChF PAN i Instytutowi Wysokich Ciśnień PAN patent na wynalazek "Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana"
Twórcy:  Igor Dzięcielewski, Robert Hołyst, Agnieszka Michota-Kamińska, Sylwester Porowski, Tadeusz Suski, Jan Weyher
Doktoranci wybrali najlepsze uczelnie i instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN

Konkurs

"Mobilność młodych badaczy IChF PAN"


Regulamin
Gdy światła jest więcej, chemia przyspiesza
Światło inicjuje wiele reakcji chemicznych. W doświadczeniach w Centrum Laserowym IChF PAN i Wydziału Fizyki UW po raz pierwszy wykazano, że w niektórych z tych reakcji cząsteczki pod wpływem intensywniejszego oświetlenia mogą reagować między sobą wyraźnie szybciej. W doświadczeniach przyspieszenie osiągnięto za pomocą podwójnych ultrakrótkich impulsów laserowych.
> EurekAlert! > PAP
Powstał "chit", czyli pierwszy chemiczny bit
W klasycznej informatyce informację zapisuje się w bitach, w informatyce kwantowej - w bitach kwantowych, czyli kubitach. Eksperymenty w IChF PAN udowadniają, że do przechowywania informacji nadaje się nie tylko fizyka, ale również chemia. Rolę chemicznego bitu - "chitu" - może pełnić prosty układ trzech stykających się kropel, w których zachodzą reakcje oscylacyjne.
> EurekAlert! > PAP
IChF na Targach w Hanowerze:
* Ultrafast laser
* Mechanosynthesis of halide
perovskites for photovoltaics

* Quantum Dots
22 maja 2017 r., godz. 10:30
Nadzwyczajne otwarte posiedzenie Rady Naukowej
poświęcone pamięci Prof. dr. Zbigniewa R. Grabowskiego


program
Chem. Reviews, J.Waluk, "Spectroscopy and Tautomerization
Studies of Porphycenes", 2017, 117 (4), 2447-2480 [IF=37.4]
Nature Chem., A.Kubas, et al., "Mechanism of O-2 diffusion and
reduction in FeFe hydrogenases", 2017, 9 (1), 88-95 [IF=27,9]
Coordination Chem. Reviews, K.Soltys-Brzostek, et al., "Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates", 2017, 334, 199-231, [IF= 13,0]
J. Phys. Chem. Letters, J.Czapla-Masztafiak, et al., "Direct Determination of Metal
Complexes' Interaction with DNA by Atomic Telemetry and Multiscale
Molecular Dynamics",
2017, 8 (4), 805-811 [IF=8.5]
Fotogaleria