IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Do 17 października autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2013/14, a obejmujących tematyką chemię i/lub jej pogranicza z biologią i fizyką, mogli zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Nagroda, przyznawana od kilku lat, zdążyła już zdobyć renomę licencjackiego chemicznego nobla. Od pierwszej edycji konkurs,  organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland, jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Konferencje
Publikacje
Science [IF=31] "Electron Small Polarons and Their Mobility in Iron (Oxyhydr)oxide Nanoparticles", J.E.Katz i in. (P.Zarzycki). >>>
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Laserowy strzał rodem z "Gwiezdnych Wojen" - tak wygląda naprawdę
EurekAlert!
YouTube ponad 600 tys. wyświetleń!
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Zawalcz o licencjackiego nobla z chemii!
Adv. Funct. Mat. [IF=10,4] "Hierarchically CdS Decorated 1D ZnO Nanorods-2D Graphene Hybrids: Low Temperature Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance", Ch.Han, Zh.Chen, N.Zhang, J.C.Colmenares, Y.-J. Xu
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Kolorowe pociski laserowe zapewniają akcję w wielu filmach fantastyczno-naukowych. Jak jednak wyglądałby prawdziwy laserowy pocisk podczas lotu, gdyby tylko można było go dostrzec? Jak oświetlałby otoczenie? Odpowiedzi udziela film nagrany w Centrum Laserowym Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
[22 X 2014]
.
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału.Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizyko-chemicznych podstaw życia.
Finaliści Konkursu
see 11th March ceremony
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Phys. Rev. Lett. [IF=7.7] "Emergent Long-Range Couplings in Arrays of Fluid Cells", D.B. Abraham, A. Maciołek, and O. Vasilyev
Konkurs "Student Wynalazca"

Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Świętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymia-rową siecią nanocząstek.

>>> gratulacje NCBiR
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Tomasz Kamiński i Jan Paczesny stypendystami 22. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Tomasz Kamiński ze specjalnym wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów.
Zagadkowe "oddziaływanie na odległość" między zbiornikami płynów
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Wręczenie nagród
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Wmurowano akt erekcyjny pod budowę laboratorium CEZAMAT w Warszawie

"Waloryzacja biomasy lignocelulozowej, jako potencjalne źródło produktów o wysokiej wartości dodanej, bio-materiałów oraz paliw z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju"
Warszawa 27 października 2014
PL 217280 "Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z wbudowanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami węglowymi"
Twórcy: Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst, Anna Kelm, Beata Kusiak 

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PL 217098 "Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej"
Twórcy: Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

PL 217424 "Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2'-bitienylo)metanu i  zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny"
Twórcy: Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C., Francis D'Souza
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
Grant info
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Phys. Rev. Lett. [IF=7,7] "Oscillations of the Orbital Magnetic Moment due to d-Band Quantum Well States",
M. Dąbrowski, M. Cinal i in.
Od kilku lat wiadomo, że nadciekly hel umieszczony  w sasiednich zbiornikach wykazuje kolektywne zachowanie nawet wtedy, gdy kanały łączące zbiorniki są zbyt wąskie i zbyt długie, by umożliwić znaczące przepływy. Nowy model teoretyczny ujawnia, że zjawisko tajemniczego komunikowania się "na odległość" między zbiornikami płynów jest znacznie bardziej powszechne niż początkowo sądzono.


EurekAlert!
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Urząd Patentowy RP IChF jest wśród 20 jednostek (spośród kilkuset naukowych i biznesowych placówek) o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych w UP w roku 2013, będących w toku krajowych i zagranicznych procedur.
Nature Comm. [IF=10] "Electroformation of Janus and patchy capsules", Z.Rozynek, A.Mikkelsen,P.Dommersnes, J.O.Fossum
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki IChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Techicon Innowacje '2014
10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla IChF PAN za "Urządzenie mikrofluidyczne do rozdziału krwi i oznaczania aktywności enzymów trzustki"
P.S.Sharma, T.Palasyuk, K.Sokołowski i J.Piechowska wśród laureatów IV edycji konkursu w ramach programu MNiSW "Iuventus Plus"  (granty po ok. 300 tys. zł)
Frontiers of Science - that's where we are
28 XI 2014 r., godz. 12:15
Łukasz Bartosik

"Symulacje nanostruktur powierzchniowych uzyskiwanych przez pasywację i wzrost"
Zakład VIII i Zakład IX
26 XI 2014 r., godz. 10:15

prof. Igor A. Degterev
Inst. of Chemistry and Biology,
Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad, Russian Federation

"New approach in the Search for Photosensitizers for Photodynamic Therapy"
25 XI 2014 r., godz 10:30
dr Tomasz Kalwarczyk
"Super-resolved fluorescence microscopy - a view beyond the limit (Nobel Prize in Chemistry 2014)"
W 3. edycji konkursu popularyzatorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dr Jan Paczesny zdobył III nagrodę [22 XI 2014]