IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
SUKCESY
Jesteś autorem nowatorskiej pracy licencjackiej lub inżynierskiej z chemii lub jej pogranicza z fizyką lub biologią? Zgłoś ją do prestiżowego konkursu "Złoty Medal Chemii", organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont Poland.

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii". Konkurs, organizowany od kilku lat przez IChF PAN we współpracy z firmą DuPont, zyskał już renomę studenckiego chemicznego "Nobla". Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Konferencje
Publikacje
Science [IF=31] "Electron Small Polarons and Their Mobility in Iron (Oxyhydr)oxide Nanoparticles", J.E.Katz i in. (P.Zarzycki). >>>
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Wstrząśnięte, niezmieszane
- kapsuły mitycznego boga proszę!
AlphaGalileo EurekAlert!
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Złoty Medal Chemii czeka na najlepszych licencjatów i inżynierów
Phys. Rev. Lett. [IF=7.9] "Activation Energy for Mobility of Dyes and Proteins in Polymer Solutions: From Diffusion of Single Particles to Macroscale  Flow"; K.Sozański, A.Wiśniewska, T.Kalwarczyk, R.Hołyst
IChF PAN liderem jakości polskiej nauki
W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.
JACS (IF=10.7) "Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The Rehm-Weller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution", R.Rosspeintner, G.Angulo, E.Vauthey
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Wszystko zależy, jak na nie spojrzysz. Gdy z jednej strony - zobaczysz jedno oblicze; gdy z przeciwnej - będzie inne. Tak wyglądają kapsuły Janusa, miniaturowe, puste wewnątrz struktury, w różnych fragmentach zbudowane z różnych mikro- i nanodrobin. Teoretycy potrafili zaprojektować modele takich kapsuł, lecz ich wytworzenie było nie lada wyzwaniem. Teraz, dzięki użyciu pola elektrycznego, kapsuły Janusa będzie można wytwarzać łatwo i tanio.
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału.Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizyko-chemicznych podstaw życia.
Finaliści Konkursu
see 11th March ceremony
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Phys. Rev. Lett. [IF=7.7] "Emergent Long-Range Couplings in Arrays of Fluid Cells", D.B. Abraham, A. Maciołek, and O. Vasilyev
rozmowa kwalifikacyjna 6 X 2014
Konkurs "Student Wynalazca"

Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Świętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymia-rową siecią nanocząstek.

>>> gratulacje NCBiR
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Tomasz Kamiński i Jan Paczesny stypendystami 22. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Tomasz Kamiński ze specjalnym wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów.
Naukowe zbliżenia: Młodzi chemicy Warszawy i Cambridge zacieśniają współpracę
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Wręczenie nagród
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Na liście laureatów tegorocznego Konkursu MNiSW Diamentowy Grant jest czworo laureatów ostatniej edycji Złotego Medalu Chemii: Michał Papaj (złoty medal), Renata Kasprzyk (brązowy medal i wyróżnienie firmy DuPont) oraz Marek Baranowski i Wojciech Wegner, obaj z wyróżnieniem DuPonta.
Wmurowano akt erekcyjny pod budowę laboratorium CEZAMAT w Warszawie
Struktura a Reaktywność Układów Metal / Nośnik
Konferencja z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin
Profesora Zbigniewa Karpińskiego
29-30 września 2014
PL 217816 "Metoda pokrywania powierzchni materiału nanocząstkami"
Twórcy: Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst, Ewelina Kalwarczyk, Tomasz Kalwarczyk, Maciej Paszewski, Katarzyna Winkler

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Popularyzacja nauki
Jest taki aparat fotograficzny, który możesz zrobić sam. Magia fotografii otworkowej
Instytut Chemii Fizycznej PAN zwrócił się do
Komisji Europejskiej z prośbą o przyznanie logo
"HR Excellence in Research" za podjęcie
działań na rzecz wdrożenia postanowień
zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i
Kodeksie postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych.

PL 217098 "Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej"
Twórcy: Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

PL 217424 "Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2'-bitienylo)metanu i  zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny"
Twórcy: Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C., Francis D'Souza
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
Grant info
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Wykład NOBLESSE
29 września 2014 (poniedziałek), godz 10:00

Dr. Jarosław Kempczynski
McKinsey & Company Poland
Członek Advisory Board Noblesse

"Lesson Learned from Management Consulting Firm Approach",

wykład z cyklu: "Boundaries between scientific institutions and Venture Capital / Small and Medium Enterprises, ways to communicate science to VC/SME, ways to ommercialization of scientific inventions"
Phys. Rev. Lett. [IF=7,7] "Oscillations of the Orbital Magnetic Moment due to d-Band Quantum Well States",
M. Dąbrowski, M. Cinal i in.
Na mapie Warszawę i Cambridge wciąż dzieli ta sama odległość. W chemii oba ośrodki naukowe są jednak coraz bliżej siebie - dzięki kolejnej edycji Spotkań Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge właśnie dobiegło końca dwudniowe 2. Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W jego trakcie poruszano wiele zagadnień z zakresu nanotechnologii oraz nowoczesnej chemii organicznej i nieorganicznej.
AlphaGalileo