IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii
Konkurs
na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską


IX EDYCJA (2019)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych"
Twórcy:  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii przyznał IChF patent na wynalazek "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk 
 
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny"
Twórcy:  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta
NATURE [IF 41,6] A.P.Drozdow,  P.P.Kong, V.S.Minkov, S.P.Besedin, M.A.Kuzovnikov, S.Mozaffari, L.Balicas, F.F.Balakirev, D.E.Graf, V.B.Prakapenka, E.Greenberg, D.A. Knyazev, M.Tkacz & M.I.Eremets; "Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures"; 569, 528-531 (2019)
ADVANCED ENERGY MATERIALS, [IF=24,9] M.I.Tavakoli, P.Yadav, D.Prochowicz, M.Sponseller, A.Osherov, V.Bulovic, J.Kong, "Controllable Perovskite Crystallization
via Antisolvent Technique Using Chloride Additives for Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells", 2019; 9; -1803587 24,884
DOI 10.1002/aenm.201803587
ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION [IF=12,3] R.Roszak, M.D.Bajczyk, E.P.Gajewska, R.Holyst, A.Grzybowski, "Propagation of Oscillating Chemical Signals through Reaction Networks", 2019; 58; 4520-4525 12,257 DOI 10.1002/anie.201808821
IChF PAN
w gronie 60 jednostek naukowych
(spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię A+
Instytut Chemii Fizycznej
najbardziej prodoktoranckim instytutem PAN
Dr Eric Daniel Głowacki z nagrodą Dream Chemistry Award 2018
Zwycięzcą ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award w tym roku został dr Eric Daniel Głowacki z Linköping University. Komitet Naukowy przyznając nagrodę wyraził uznanie dla przedstawionego przez laureata projektu dotyczącego katalizatorów do produkcji czystej energii z nadtlenku wodoru, czyli z wody utlenionej.
PAP
BAZA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Prof. Maciej Wojtkowski laureatem ogólnopolskiego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Nagrodzony został projekt
Międzynarodowego Centrum Badań Okulistycznych
ICTER
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
 
Szkoła Doktorska
REKRUTACJA
SEMINARIUM OGÓLNOINSTYTUTOWE
September 17, 2019 (Tuesday), 10:00

Prof. Bo Zhu
Shanghai University (China)

"Biomimicking PEDOTs to Selectively Electro-Couple Cells"
Jaki powinien być słoneczny panel marzeń? Efektywny, tani w produkcji, trwały, giętki i przyjazny środowisku. Wszystko to mogą dać perowskity: nowy materiał, który oferuje efektywność energetyczną porównywalną z panelami krzemowymi, ale o wiele tańszy i prostszy do wyprodukowania. Nowe badania prowadzone w IChF PAN we współpracy ze szwajcarskim EPFL, przybliżają nas do komercjalizacji tej technologii.
Wody tanie uzdatnianie
Oczyszczanie wody z rozpuszczalników organicznych, takich jak trichloroetylen (TRI) to nic nowego. Ale znalezienie metody, która takie zanieczyszczenia rzeczywiście neutralizuje, a nie tylko przesuwa w inne miejsce, to już wyczyn. Zespół pod kierunkiem Anny Śrębowatej opracował metodę katalitycznego wodorooczyszczania, czyli przekształcania TRI w mniej szkodliwe dla środowiska węglowodory. Dzięki naukowcom z IChF woda, nie tylko w naszych kranach, ale też w rzekach, może być czystsza i bezpieczniejsza dla zdrowia.
PAP
25 września 2019 r. (środa) o godz. 14:00

mgr inż. Maciej Zieliński


"Dynamika struktury heterogenicznych katalizatorów
opartych na nanokrystalicznym złocie w reakcjach utleniania-redukcji (REDOX)"


Czas perowskitów