IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii
Konkurs
na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską


IX EDYCJA (2019)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych"
Twórcy:  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii przyznał IChF patent na wynalazek "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk 
 
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny"
Twórcy:  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta
NATURE [IF 41,6] A.P.Drozdow,  P.P.Kong, V.S.Minkov, S.P.Besedin, M.A.Kuzovnikov, S.Mozaffari, L.Balicas, F.F.Balakirev, D.E.Graf, V.B.Prakapenka, E.Greenberg, D.A. Knyazev, M.Tkacz & M.I.Eremets; "Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures"; 569, 528-531 (2019)
ADV. FUNCTIONAL MATERIALS [IF 13,3] Maciejczyk M.R., Zhang S., Hedley G.J., Robertson N., Samuel I.D.W., Pietraszkiewicz M.; "Monothiatruxene-Based, Solution-Processed Green, Sky-Blue, and Deep-Blue Organic Light-Emitting Diodes with Efficiencies Beyond 5% Limit"; 2019, 29; DOI 10.1002/adfm.201807572
APPL. CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL [IF 11,7] Pieta I.S., Rathi A., Pieta P., Nowakowski R., Holdynski M., Pisarek M., Kaminska A., Gawande M.B., Zboril R.; "Electrocatalytic methanol oxidation over Cu, Ni and bimetallic Cu-Ni nanoparticles supported on graphitic carbon nitride";
2019, 244, 272-283;
DOI 10.1016/j.apcatb.2018.10.072
IChF PAN
w gronie 60 jednostek naukowych
(spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię A+
October 2018
Warsaw International Invention Show
IWIS 2018


Platinum and two Silver Medals
for IPC PAS
Instytut Chemii Fizycznej
najbardziej prodoktoranckim instytutem PAN
Dr Eric Daniel Głowacki z nagrodą Dream Chemistry Award 2018
Zwycięzcą ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award w tym roku został dr Eric Daniel Głowacki z Linköping University. Komitet Naukowy przyznając nagrodę wyraził uznanie dla przedstawionego przez laureata projektu dotyczącego katalizatorów do produkcji czystej energii z nadtlenku wodoru, czyli z wody utlenionej.
PAP
BAZA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Dream Chemistry Lecture series
Prof. Maciej Wojtkowski laureatem ogólnopolskiego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Nagrodzony został projekt
Międzynarodowego Centrum Badań Okulistycznych
ICTER
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2019 r.
OBRONY PRAC DOKTORSKICH


6 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 12:00
Magdalena Czekalska
"Mikroprzepływowe dwufazowe układy do tworzenia i badania dwuwarstw lipidowych"

***

13 czerwca (czwartek) godz. 12:00
Łukasz Richter
"Zastosowanie pól elektrycznych i magnetycznych w czujnikach i bioczujnikach"
13 June 2019, 10:00

Prof. Max von Delius
Institute of Organic Chemistry and Advanced Materials,
University of Ulm, Germany

"Self-Assembly of Adaptive Orthoester Architectures"
18 June 2019 (Tuesday)
9:00 - 12:30CREATE 2nd scientific symposium

Physical Chemistry in biological systems -
towards comprehensive research on eye and vision
Szkoła Doktorska
Informacja prasowa IChF PAN

"Komórki w działaniu"
REKRUTACJA
SEMINARIUM

25 June, 10:00
Prof. Jakub Gołąb
(Department of Immunology, Medical University of Warsaw)

"Academic exploring industry - a case study"