IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Chemical Rev. [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
GRANT INFO
Granty, stypendia i inne konkursy
Big Grant
Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
Konkurs na Najlepszą Pracę
opublikowaną przez pracowników Instytutu
w roku 2014
>>> wyniki
Chem. Sciences [IF=8.6] Inherently chiral electrodes: the tool for chiral voltammetry, S.Arnaboldi, T.Benincori, R.Cirilli, W.Kutner, M.Magni, P.Mussini, K.Noworyta, F.Sannicolo
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Chem. Soc. Rev., [IF=30.4]. "One-dimension-based spatially ordered architectures for solar energy conversion", S.Liu, Z-R.Tang, Y.Sun, J.C.Colmenares, Y-J.Xu
Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała Piotrowi Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.
Chemical Sci., [IF=8.6], "Development of zinc alkyl/air systems as radical initiators for organic reactions", M.Kubisiak, K.Zelga, W.Bury, I.Justyniak, K.Budny-Godlewski, Z.Ochala, J.Lewiński
Seminar lectures
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Progr. Polymer Sci. [IF=26,9], "Functionalized polythiophenes: Recognition materials for chemosensors and biosensors of superior sensitivity, selectivity, and detectability", T.-P.Huynh, P.S.Sharma, M.Sosnowska, F.D'Souza, W.Kutner
Lignina ropą przyszłości?
Być może dzięki Słońcu i fotokatalizatorom!
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Obrony prac doktorskich
2 II 2016 r. godz. 12:00
Jędrzej Solarski
"Wygaszanie wzbudzonych stanów 3MLCT w procesach przeniesienia energii"

1 marca 2016 r., godz. 10:00
Tomasz Jaroch
"Badanie samoorganizacji oligomerów wybranych alkilowych pochodnych tiofenu na powierzchni monokryształu grafitu metodą skaningowej mikroskopii tunelowej"
Stypendia przyznano naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponu-jącym dorobkiem naukowym w skali między-narodowej.
W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców (31 z placówek - instytutów i wydziałów uczelni - z  chemią w nazwie), w tym 8 z IChF PAN:
Jan Paczesny, Patryk Zaleski-Ejgierd, Kamil  Sokołowski, Krzysztof Sozański, Adam  Leśniewski, Tomasz Kamiński, Tomasz Kalwarczyk, Karina Kwapiszewska.
Stypendia naukowe MNiSW
dla młodych wybitnych naukowców
Elektryczna musztra usprawnia
detektory bakterii
Bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie, potrafią wybrzydzać: swój materiał genetyczny wstrzeliwują wyłącznie do wnętrza tych bakterii, które im odpowiadają. Wybredność bakteriofagów można wykorzystać do detekcji konkretnych gatunków bakterii. Naukowcy z Warszawy właśnie wykazali, że biosensory z warstwami bakteriofagów będą znacznie wydajniejsze, jeśli przed osadzeniem na powierzchni czujnika bakteriofagi zostaną poddane elektrycznej musztrze.
PAP
Rafinerie kojarzą się z ropą naftową i gęstą plątaniną technicznych instalacji. W przyszłości mogą się jednak zmienić - jeśli ropę zastąpi lignina, dotychczas traktowana jako odpad przemysłowy. Kierunek badań prowadzących ku temu celowi wyznaczają nowe fotokatalizatory, opracowane przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pozwalają one przekształcać związki modelujące prawdziwą ligninę w użyteczne substancje chemiczne, na dodatek w reakcjach zachodzących w warunkach naturalnie występujących w przyrodzie.
Patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
W dniach 15-16 października 2015 IChF PAN wziął udział w III Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii w Kielcach. Targi INNO-TECH EXPO 2015 to niecodzienna możliwość, by zaprezentować innowacyjną stronę swojej działalności. IChF PAN zaprezentował dwa szczególnie innowacyjne produkty: przenośną komorę pomiarową - walizkę do transportu próbek w warunkach ultra wysokiej próżni, która powstała w grupie prof. A. Jabłońskiego oraz ultraszybkie lasery przemysłowe do precyzyjnej mikroobróbki materiałów, których twórcą był zespół prof. C. Radzewicza. 
> więcej                             
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
"Wirusy w służbie człowieka" - PR 24, wywiad z J.Paczesnym i Ł.Richterem
Złoty Medal Chemii
dla Michała Sawczyka
z Wydziału Chemii UW
fotogaleria
film
 
PAP
Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał europejski grant ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Już wkrótce grant pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką.
AlphaGalileo
Fotowoltaika? Na perowskitach wytwarzanych dzięki mechanochemii!
Perowskity, substancje znakomicie pochłaniające światło, to przyszłość energetyki słonecznej. Szansa na ich szybkie upowszechnienie właśnie wzrosła dzięki taniej i bezpiecznej dla środowiska metodzie produkcji tych materiałów, opracowanej przez chemików z Warszawy. Zamiast w roztworach i w wysokiej temperaturze, perowskity można od teraz wytwarzać w procesach mechanochemicznych w ciele stałym - a więc poprzez zwykłe ucieranie proszków.
EurekAlert!
29th of January 2016 (Friday), 10:00 - 12:45

Seminar lectures of the candidates for the
ERA Chair Holder position
The successful candidate will take the professor position and become the Head of Department of Physical Chemistry of Biological Systems.
The ERA CHAIR committee decided to offer the ERA CHAIR position to prof. Maciej Wojtkowski
from  Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. This decision will be verified by the European Commission.
Patent w Wielkiej Brytanii
GB 2483158 "Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z wbudowanymi nanorurkami węglowymi"
J.Gregorowicz, R.Hołyst, A.Kelm, B.Kusiak
Patent w Polsce PL 219706 "Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana"
I.Dzięcielewski*, R.Hołyst, A.Michota-Kamińska, S.Porowski*, T.Suski*, J.Weyher* (* IWC PAN)
Patent w Polsce PL 220250"Sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji D substancji chemicznej w buforze TRIS"
A.Lewandrowska, A.Majcher, M.Tabaka,  A.Ochab-Marcinek, R.Hołyst
PAP
Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki - cykl redakcyjny "Dziennika. Gazety Prawnej" połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy. Do konkursu zgłoszone zostały trzy wynalazki IChF.