Czytelnia otwarta jest dla pracowników Instytutów Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej oraz Chemipanu w godzinach 11.00 - 13.00

Osoby z zewnątrz obsługujemy wyłącznie zdalnie.
W Bibliotece należy nosić maskę i rękawiczki ochronne lub dezynfekować ręce przy wejściu. W czytelni mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
Zapraszamy!

Informacja o zdalnym dostępie do baz danych.