Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Zespół badawczy nr 22

Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Kierownik zespołu

dr hab. Piotr Zarzycki, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Badania strukturalne supramolekularnych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych układów szkieletowych opartych na syntetycznych związkach makrocyklicznych. Teoretyczne i eksperymentalne badania wczesnych etapów nukleacji, wzrostu i transformacji minerałów i biomolekuł. Fizykochemiczne wskaźniki efektywności chemioterapii obserwowane w kalorymetrii białek osocza krwi.

Członkowie

  • mgr inż. Helena Butkiewicz
  • dr Oksana Danylyuk 
  • dr Karolina Kędra-Królik 
  • mgr James Pogrebetsky 
  • mgr inż. Marzena Prus

Publikacje

Butkiewicz, H., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Incorporation of carboxylated pillar[5]arene and strontium (II) into supramolecular coordination complexes of different nuclearity.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D1CE00334H