Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Zespół badawczy nr 22

Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Kierownik zespołu

dr hab. Piotr Zarzycki, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Badania strukturalne supramolekularnych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych układów szkieletowych opartych na syntetycznych związkach makrocyklicznych. Teoretyczne i eksperymentalne badania wczesnych etapów nukleacji, wzrostu i transformacji minerałów i biomolekuł. Fizykochemiczne wskaźniki efektywności chemioterapii obserwowane w kalorymetrii białek osocza krwi.

Członkowie

  • mgr inż. Helena Butkiewicz
  • dr Oksana Danylyuk 
  • mgr inż. Marzena Łazarczyk

Publikacje

2021

Butkiewicz, H., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Incorporation of carboxylated pillar[5]arene and strontium (II) into supramolecular coordination complexes of different nuclearity.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D1CE00334H

Majewska, M., Zamlynny, V., Pieta, I. S., Nowakowski, R., & Piet, P.
Interaction of LL-37 human cathelicidin peptide with a model microbial-like lipid membrane.
Bioelectrochemistry, https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2021.107842

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

Ceborska, M., Kędra-Królik, K., Narodowiec, J., & Dąbrowa, K.
Influence of Hydroxyl Group Position and Substitution Pattern of Hydroxybenzoic Acid on the Formation of Molecular Salts with the Antifolate Pyrimethamine.
Crystal Growth & Design,  https://doi.org/10.1021/ACS.CGD.1C00558

2022

Kravets, K., Kravets, M., Butkiewicz, H., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Electrostatic co-assembly of pillar[n]pyridiniums and calix[4]arene in aqueous media.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D2CE00232A

Butkiewicz, H., Kosiorek, S., Sashuk, V., Zimnicka, M., & Danylyuk, O.
Inclusion of Pentamidine in Carboxylated Pillar[5]arene: Late Sequential Crystallization and Diversity of Host–Guest Interactions.
Crystal Growth & Design,  https://doi.org/10.1021/ACS.CGD.1C01201

Dolna, M., Nowacki, M., Danylyuk, O., Brotons-Rufes, A., Poater, A., & Michalak, M.
NHC–BIAN–Cu(I)-Catalyzed Friedländer-Type Annulation of 2-Amino-3-(per)fluoroacetylpyridines with Alkynes on Water.
The Journal of Organic Chemistry,  https://doi.org/10.1021/ACS.JOC.2C00380