Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Zespół badawczy nr 22

Przeniesienie ładunku w układach biologicznych i na granicach faz

Kierownik zespołu

dr hab. Piotr Zarzycki, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Badania strukturalne supramolekularnych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych układów szkieletowych opartych na syntetycznych związkach makrocyklicznych. Teoretyczne i eksperymentalne badania wczesnych etapów nukleacji, wzrostu i transformacji minerałów i biomolekuł. Fizykochemiczne wskaźniki efektywności chemioterapii obserwowane w kalorymetrii białek osocza krwi.

Członkowie

  • mgr inż. Helena Butkiewicz
  • dr Oksana Danylyuk 
  • dr Karolina Kędra-Królik 
  • mgr James Pogrebetsky 
  • mgr inż. Marzena Prus