Organizacja i synteza nanocząstek

Zespół badawczy nr 12

Organizacja i synteza nanocząstek

Kierownik zespołu

dr hab. Marcin Fiałkowski, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Syntezujemy i badamy obiekty w nanoskali oraz wykorzystujemy je do otrzymywania nowych materiałów funkcjonalnych. Są nimi nanokompozyty oraz cienkie filmy posiadające interesujące własności elektroniczne, optyczne, katalityczne lub bakteriobójcze.
Wytwarzamy je stosując głównie zjawisko samoorganizacji zachodzące w fazach objętościowej oraz na powierzchniach
rozdziału faz ciekłych. Tworzenie materiałów nanokompozytowych obejmuje projektowanie i syntezę nanoczastek, ligandów, oraz molekuł łącznikowych.

Członkowie

  • dr Tomasz Andryszewski
  • mgr inż. Bartłomiej Bończak
  • mgr Sahir Gagan 
  • dr Michalina Iwan 
  • dr Ewelina Kalwarczyk