Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Kierownik

dr hab. Anna Ochab-Marcinek

Opis

Celem projektu jest modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów, biorąc pod uwagę stochastyczną ekspresję genów.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

2

Zadania i obowiązki w projekcie

Symulacje numeryczne w ramach zadań projektu:

  1. Badanie ewolucji regulacji genów w statycznym krajobrazie dostosowania dla deterministycznego modelu ekspresji genów
  2. Badanie ewolucji regulacji genów w statycznym krajobrazie dostosowania dla stochastycznego modelu ekspresji genów z nie-autoregulowanym genem regulacyjnym
  3. Badanie ewolucji regulacji genów w statycznym krajobrazie dostosowania dla stochastycznego modelu ekspresji genów z autoregulowanym genem regulacyjnym
  4. Badanie ewolucji regulacji genów w przełączającym się krajobrazie dostosowania
Oferta

Nazwa stanowiska

Student-praktykant

Forma zatrudnienia

Umowa cywilno-prawna

Wynagrodzenie

1000 PLN

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.02.2021

Okres zatrudnienia

1 miesiąc

Oferujemy

Możliwość nabycia doświadczenia badawczego.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Fizyka, Fizyka matematyczna, Fizyka statystyczna, Biofizyka

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

  1. Kandydat powinien być studentem / kandydatka powinna być studentką fizyki, informatyki, bioinformatyki, matematyki lub dziedzin pokrewnych.
  2. Kandydat powinien / kandydatka powinna mieć:
  • Dobrą znajomość programowania. Mile widziana znajomość: Python lub C++ lub oprogramowanie algebry symbolicznej. W zależności od profilu kształcenia: Znajomość podstaw chemii lub fizyki na poziomie akademickim.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.

Kryteria oceny

Kompetencje kandydatów do określonych zadań w projekcie badawczym.

Wymagane dokumenty

Życiorys naukowy, w tym wykaz osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, patenty, prezentacje konferencyjne itp.)

Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja będzie dwustopniowa: W pierwszym etapie kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przesłanych dokumentów. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Spośród kandydatów, którzy otrzymali wysokie oceny, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych kandydatów. Na rozmowę kwalifikacyjną online (drugi etap) zostaną zaproszeni najlepsi kandydaci spełniający wymagania Konkursu.

Rekrutacja odbędzie się na zasadach zawartych w dokumencie Polityka Instytutu w zakresie równości szans/Employment policy https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Dodatkowe informacje

Planowane rozmowy kwalifikacyjne online: 21-22.01.2021 Planowany termin rozpoczęcia prac w ramach projektu: 01-02- 2021 i nie później niż 01.04.2021 (do negocjacji)

Jak aplikować: Prosimy przesyłać aplikacje bezpośrednio na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl;

WAŻNE! temat emaila: “Rekrutacja nr 76/2020

Osoba kontaktowa: dr hab. Anna Ochab-Marcinek, ochab@ichf.edu.pl

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

20.01.2021 23:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.01.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 21.12.2020

Dołącz do nas