Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

brak

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO

Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Link do strony: http://www.warsaw4phd.eu/

Termin składania wniosków: od 24 maja 2021 r. do 06 czerwca 2021 r.

Liczba oferowanych miejsc: 5

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 28 czerwca 2021 r. do 08 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/

Opis stanowiska

Liczba wakatów

5

Oferta

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.10.2021

Okres zatrudnienia

4 lata

Oferujemy

Ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Wymagania

Wymagania

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Procedura rekrutacyjna

Aplikacje prosimy składać poprzez formularz na stronie http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow

Lista projektów IChF PAN znajduje się poniżej:

Dodatkowe informacje

Projekt nr 1/ Project No. 1

Assembly of particle chains based on dielectrophoretic, magnetic and capillary effects

Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr Konrad Giżyński

Nazwa zespołu IChF PAN

Living materials

Żywe materiały

https://janpaczesny.wixsite.com/paczesny

Projekt nr 2/ Project No. 2

Paper and other fibrous materials as micro/nanomolds for deposition on electrodes surface molecularly imprinted polymers of developed surface

Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

dr inż. Maciej Cieplak

Nazwa zespołu IChF PAN

Functional Polymers (Team 18)

Polimery Funkcyjne (Zespół 18)

https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 3/ Project No. 3

Microfluidic cells for high-throughput multiple response analyses

Mikroprzepływowe cele do wydajnych analiz wieloparametrycznych

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, profesor instytutu

Nazwa zespołu IChF PAN

Charge Transfer in Hydrodynamic Systems Group

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

charge-transfer.pl

Projekt nr 4/ Project No. 4

Artificial intelligence-assisted 3D digital manufacturing of functionally graded materials: towards the next generation of porous materials.

Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Marco Costantini

Nazwa zespołu IChF PAN

Soft Granular Matter and Tissue Engineering

Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa

http://sgmte.pl/

Projekt nr 5/ Project No. 5

Catalysis at the nanoscale: localization of active sites at nanostructured materials and surfaces modified with enzymes

Kataliza w skali nano: lokalizacja miejsc aktywnych na materiałach nanostrukturalnych i powierzchniach modyfikowanych enzymami

prof. dr hab. Marcin Opałło

dr Wojciech Nogala

Nazwa zespołu IChF PAN

Group 6, Nanoelectrochemistry

Zespół 6, Nanoelektrochemia

http://groups.ichf.edu.pl/nogala

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

6.06.2021 0:00

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 10.05.2021

Dołącz do nas