Patenty Szukaj wg dziedziny

 • Oferta nr. 37/11
 • Nazwa:
  Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i układ do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym
 • Słowa kluczowe:
  mikroprzepływy dwufazowe, biblioteki kropel, badania wysokoprzepustowe
 • Oferta nr. 30/11
 • Nazwa:
  Sposób dyspergowania nanorurek węglowych w hydrofilowej cieczy jonowej
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, ciecze jonowe, dyspersja
 • Oferta nr. 23/11
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz
 • Słowa kluczowe:
  dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe
 • Oferta nr. 21/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
 • Oferta nr. 3/11
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
 • Słowa kluczowe:
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
 • Oferta nr. 22/10
 • Nazwa:
  Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe
 • Słowa kluczowe:
  biokatoda, hybrydowe ogniwo paliwowe, elektroda ITO, nanocząstki ITO, enzym, immobilizacja
 • Oferta nr. 21/10
 • Nazwa:
  Formulacja mikrożeli pektynowych o kontrolowanej strukturze z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji nanocząstek
 • Słowa kluczowe:
  mikrocząstki pektynowe, mikrożele pektynowe, mikrofluidyka, enkapsulacja
 • Oferta nr. 8/10
 • Nazwa:
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja
 • Oferta nr. 5/10
 • Nazwa:
  Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania
 • Słowa kluczowe:
  kapsułki z hydrofilowym rdzeniem, polimerowe kapsułki