Patenty Szukaj wg dziedziny

 • Oferta nr. 7/17
 • Nazwa:
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
 • Oferta nr. 6/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
 • Słowa kluczowe:
  skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
 • Oferta nr. 3/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
 • Słowa kluczowe:
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
 • Oferta nr. 2/17
 • Nazwa:
  Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji
 • Słowa kluczowe:
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
 • Oferta nr. 1/17
 • Nazwa:
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
 • Słowa kluczowe:
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
 • Oferta nr. 17/16
 • Nazwa:
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego
 • Słowa kluczowe:
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Oferta nr. 16/16
 • Nazwa:
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn
 • Słowa kluczowe:
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Oferta nr. 15/16
 • Nazwa:
  Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II)
 • Słowa kluczowe:
  sorpcja gazów i cieczy, rozdział mieszanin gazów i cieczy, ogniwa i baterie, kataliza, ekologia
 • Oferta nr. 14/16
 • Nazwa:
  Nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserze
 • Słowa kluczowe:
  ultrakrótkie impulsy laserowe, laser światłowodowy
 • Oferta nr. 13/16
 • Nazwa:
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
 • Słowa kluczowe:
  albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
 • Oferta nr. 12/16
 • Nazwa:
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
 • Oferta nr. 10/16
 • Nazwa:
  Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
 • Słowa kluczowe:
  czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, chemia żywności
 • Oferta nr. 9/16
 • Nazwa:
  Matryca pektynowa, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie w syntezie nanocząstek złota, elektrochemii oraz mikrobiologii
 • Słowa kluczowe:
  złoto, nanocząstki, cukry, bakterie, antybakteryjność
 • Oferta nr. 7/16
 • Nazwa:
  Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu
 • Słowa kluczowe:
  alergen, celiakia, czujnik chemiczny, gluten, epitop, polimer wdrukowany molekularnie (MIP), tranzystor polowy, tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET)
 • Oferta nr. 6/16
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp oraz Listeria monocytogenes w żywności
 • Słowa kluczowe:
  Skrócenie procedury detekcji bakterii patogennych w żywności