Oferujemy różnorodne instrumenty i techniki spektralne, które mogą być użyte zarówno w badaniach podstawowych, jak i w stosowanych pomiarach analitycznych, kinetycznych, strukturalnych, środowiskowych i przemysłowych. Wykonujemy pomiary widm absorpcji elektronowej i IR, fluorescencji i fosforescencji w zakresie temperatur 4 - 500 K w rozmaitego typu próbkach: roztwory, szkliwa, błony polimerowe, kryształy, proszki, gazy, matryce kriogeniczne z zamrożonych gazów. Badania widm przejściowej absorpcji i emisji umożliwiają wykrycie krótkożyciowych indywiduów oraz scharakteryzowanie kinetyki ich powstawania i zaniku z rozdzielczością czasową obejmującą wiele rzędów wielkosci: od godzin do pikosekund.
        
Umożliwiamy wykonanie fotolizy próbek przy użyciu intensywnych lamp i ultrakrótkich impulsów laserowych. Fotoproddukty mogą być nastepnie analizowane technikami stacjonarnej i rozdzielczej w czasie spektroskopii, a także metodą EPR. Możemy także generować nietrwałe produkty przejściowe metodami elektrochemicznymi, sprzężonymi z detekcją elektrochemiluminescencyjną.
    
Użycie technik spektroskopii w świetle spolaryzowanym, zarówno w absorpcji, jak i w emisji dostarcza informacji o kierunkach momentów przejść, o orientacji cząsteczek w badanej próbce, a także o kinetyce procesów, którym towarzyszy zmiana kierunku momentu przejścia. Oferujemy pomiary liniowego dichroizmu, magnetycznego dichroizmu kołowego, oraz anizotropii luminescencji.

                                             

(i) trzy spektrofotometry UV/VIS/IR (Shimadzu i Cary);

(ii) trzy spektrofluorymetry do pomiarów stacjonarnych i czasowo-rozdzielczych (Jasny, Edinburgh Instruments);

(iii) liczne lasery impulsowe i pracy ciągłej (argonowe, pierścieniowe, diodowe, ekscymerowe, azotowe);

(iv) intensywne lampowe źródła promieniowania UV i widzialnego;

(v) spektrometr do pomiarów absorcji i emisji z pikosekundową rozdzielczością (oparty o laser Nd:szkło i oscylator parametryczny (Light Conversion);

(vi) bramkowana intensyfikowana kamera CCD (S&I) sprzężona ze spektrografem (Acton);

(vii) spektrometr FTIR (Nicolet SX 170);

(viii) kilka kriostatów helowych, zarówno przepływowoych, jak i obiegu zamkniętego;

(ix) trzy linie depozycji matrycowej;

(x) zbudowany w Zakładzie spektrometr elektrochemiluminescencji;

(xi) spektrometr EPR (JEOL).

 

Wiele przyrządów zostało zaprojektowanych i skonstruowanych na zamówienie przez doc. J. Jasnego. Są to m. in.: unikatowy spektrometr do pomiarów absorpcji przejściowej w obszarze opóźnień -2- 100 ns z rozdzielczoscią 1 ns, pracujący w całym obszarze widzialnym, spektrografy z detekcją opartą o elementy CCD lub linijki fotodiodowe, lasery barwnikowe, oświetlacz selekcjonujący pojedyńcze mody lasera diodowego.BACK main page