Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych (M.Wojtkowski)
(Zakład I)
Zespól 3 (M.Wojtkowski)


Zakład Fizykochemii Kompleksów Supramolekularnych
(W. Kutner)
(Zakład II)
Zespoły:
2 (W.Kutner), 9 (J.Lewiński), 18 P. (Sharma), 22 (P.Zarzycki)

Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii (R. Hołyst)
(Zakład III)
Zespoły:
5 (J.Gregorowicz), 7 (V.Sashuk), 10 (R.Hołyst), 11 (P.Garstecki), 12 (M.Fiałkowski),
               31 (A. Ochab-Marcinek)


Zakład Katalizy na Metalach (Z.Kaszkur)
(Zakład V)
Zespoły:
15 (J.Sa), 16 (Z.Kaszkur), 17 (R.Szmigielski), 28 (J.C.Colmenares Q.)

Zakład Procesów Elektrodowych (M. Opałło)
(Zakład VII)
Zespoły:
4 (J.Niedziółka-Jönsson), 6 (W.Nogala), 14 (M.Jönsson-Niedziółka), 23 (M.Opałło)

Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji (J. Górecki)
(Zakład VIII)
Zespoły:
13 (W.Góźdź), 24 (J.Górecki)

Zakład Fotochemii i Spektroskopii (J. Waluk)
(Zakład IX)
Zespoły: 8 (G.Angulo),
25 (R.Kołos), 26 (M.Pietraszkiewicz), 27 (C.Radzewicz), 29 (J.Waluk)Zakład Doświadczalny CHEMIPAN  (T.Miśkiewicz)

Korpus - Laboratorium (P.Borowicz)

Zespoły samodzielne:

Zespół 21 (R.Nowakowski)

ZAKŁADY (kierownicy)