Skorowidz

Strona główna

   


Administrator sieci komputerowej
Adres
Aktualności
Ambulatorium
Aparatura (oferta IChF)
Aparatura w IChF

Badania profilaktyczne
Bank, rachunek IChF
Biblioteka
    -"-    dostęp do baz bibliotecznych
Bilety na wyjazdy

Centra doskonałości

Dofinansowanie wypoczynku
Doktoranci
Doktoraty, od 1998
Dream Chemistry Award
Dyrekcja
   -"- podział kompetencji i dyżury
   -"- pełnomocnicy (p. Zarz. Dyr. 30-36/2015)
   -"- godziny pracy Dyrekcji dla pracowników
Działalność naukowa
  -"- Programy badawcze

Erasmus
EURAXESS
EURAXESS formularz
E-mail - info Thunderbird

Formularze
Fotogaleria
Fundusz socjalny
    -"-    załączniki
Granty
Grupy badawcze

Habilitacje
    -"-    postępowania habilitacyjne
Historia IChF
Hydraulicy

Informacja lokalna
IChF dla firm
IChO PAN
Instytut w mediach
Instrukcja kancelaryjna

Jednostki badawcze

Komisja dyscyplinarna
Komisja Zakładowa NSZZ "S"
Komitet Chemii
Komunikaty
Konferencje
Konkurs "Młodzi badacze IChF PAN"
Konkurs publikacji
Konkurs na stanowisko naukowe, formularze
Konkurs "Złoty Medal Chemii"
Konkurs "Dream Chemistry Award"
Konto bankowe IChF
Książka telefoniczno-adresowa IChF
Księgowość

Laboratoria specjalistyczne
Lekarze
Likwidacja środków trwałych i nietrwałych
Likwidacja substancji niebezpiecznych, info
Linki zewnętrzne
Logo IChF, Noblesse

Międzynarodowy Komitet Doradczy

NIP IChF
NOBLESSE

Odpady, formularze przekazania
    -"-    instrukcja postępowania z odpadami
Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna IChF
Ochrona środowiska w IChF
Oferta Instytutu
Oferty pracy
    -"-    dla studentów
    -"-    dla doktorantów
    -"-    dla pracownika badawczo-technicznego
    -"-    konkurs na adiunkta
    -"-    konkurs na profesora
-"- formularze do:
   * EURAXESS
   * MNiSW
   * Pojektów finansowanych przez NCN
Ogłoszenia

Patentowanie
Patenty IChF
    -"-    oferowane
    -"-    Regulamin zarządzania
             prawami autorskimi itp.

Pierwsza pomoc
Pokoje gościnne
Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Popularyzacja nauki
Prace doktorskie
    -"-    aktualne recenzje
Prace dyplomowe
Pracownicy, strona teleadresowa
    -"-    strony indywidualne
Praktyki studenckie
Produkty chemiczne
Profesury
    -"-    wnioski o nadanie
Programy badawcze
Propozycje tematyki doktoratów
Przetargi
   -"-    archiwalne
Publikacje

Rada Naukowa
    -"-    Komisje Rady Naukowej
Regulamin oceny pracowników naukowych
Regulamin odbywania podróży zagranicznych
Regulamin organizacyjny
RODO
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Instytucie
Regulamin Pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin zakupów

Sekretariat
Seminaria Studium Doktoranckiego
Schemat organizacyjny Instytutu
Serwis prasowy
Sieć komputerowa IChF-IChO
    -"-    Regulamin użytkowania
    -"-    Regulamin użytkowania VPN
    -"-    Konfiguracja sieci EDU WiFi
    -"-    Zakres obowiązków administarora
Społeczny Inspektor Pracy
Statut IChF
Stopnie naukowe
Studia licencjackie
Studia magisterskie
Studium Doktoranckie
    -"-     godziny przyjęć Sekretariatu Sukcesy
Szkoła Nauk Ścisłych
Ścieki w IChF - pomiary
Środki audiowizualne

Telefony alarmowe
Telefony pracowników
Teren IChF/IChO
Tytuły naukowe

Ubezpieczenie grupowe
Usługi laboratoryjne
Ustawa o PAN
Umowa ze studentem

Warsztaty
WiFi, konfiguracja
Wizyty gości w IChF
Wydawnictwa IChF
Wykłady

Zakupy, instrukcje
Zamówienia publiczne
Zarządzenia Dyrektora
Zasady oceny dorobku publikacyjnego
Zespoły tematyczne
Złoty Medal Chemii