Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 

 

 

 
ZESPOŁY TEMATYCZNE w IChF PAN
RESEARCH GROUPS/PROJECT TEAMS in IPC PAS

lista / list

Fot. Grzegorz Krzyżewski


Z1 - Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne
Pressure induced sytheses and physico-chemical precesses

Prof. M. TkaczJan Kołodziejski, Rafał Wierzbicki, Jacenty Kowałek, Ryutaro Sato, Aleksander Litwiniuk, Ewelina Mogoś, Marek Tkacz
Z2 - Warstwy molekularne
Molecular films

Prof. W.KutnerIevgen Obraztsov, Piotr Pięta, Agnieszka Pietrzyk, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta
Z4 - Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników
Dr inż. Joanna Niedziółka-Jönsson
 
Z3 Krystalochemia związków inkluzyjnych
Crystallochemistry of Inclusion Compounds

Prof. K. SuwińskaKinga Suwińska, Oksana Danylyuk, Oleksandr Shkurenko, Barbara Leœniewska
Z5 - Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów
Dr hab. J. Gregorowicz, prof. nzw.Marek Łuszczyk, Jacek Gregorowicz, Zbigniew Fraœ, Anna Brzozowska
Z6 - NMR ciała stałego - dynamika molekularna i dynamika wiązania wodorowego
Solid state NMR - molecular dynamics and dynamics of hydrogen bond research group

Dr P. BernatowiczBohdan Kamieński, Mariusz Pietrzak, Monika Wiœniewska, Piotr Bernatowicz, Sławomir Szymański
 
Z7 - Termodynamika dla ekologii - procesy regulacyjne
Thermodynamics for ecology - regulating processes

Dr hab. P. GieryczMałgorzata KoŸbiał, Jarosław Poznański, Małgorzata Wszelaka-Rylik, Paweł Gierycz, Helena Szczogryn, Karolina Kędra-Królik, Małgorzata Kowalewska-JóŸwik, Piotr Szterner
Z8 - Struktura a selektywność inkluzyjnych kompleksów supramolekularnych
Structure and selectivity of supramolecular inclusion compounds

Prof. J. LipkowskiMonika Asztemborska, Andrzej Wojtaszek, Anna Bielejewska, Janusz Lipkowski, Paweł Widomski, Edyta Kołodziejczyk, Joanna Wiszniowska, Roman Luboradzki, Stefania Pawłowska
Z9 - Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne
Prof. J. LewińskiIwona Justyniak, Anna Rola, Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski
 
Z10 - Fizykochemia miękkiej materii
Soft condensed matter

Prof. R. HołystUrszula Rak, Monika Gołoœ, Andrzej Poniewierski, Natalia Ziębacz, Stefan Wieczorek, Robert Hołyst, Tomasz Kalwarczyk, Anna Ochab-Marcinek, Marcin Tabaka, Xia Xin, Patrycja Nitoń
Z11 - Techniki mikroprzepływowe i samoorganizacja w płynach złożonych
Dr hab. P. Garstecki, prof. nzw.Piotr Korczyk, Piotr Garstecki, Ladislav Derzsi, Olgierd Cybulski, Monika Pyzalska, Adam Samborski, Marcin Zientara Tomasz Szymborski, Jacek Michalski, Judyta Węgrzyn
Z12 - Synteza nanocząstek, tworzenie i charakteryzacja nanostruktur
Dr hab. M. Fiałkowski, prof. nzw.Ewelina Kalwarczyk, Marcin Fiałkowski, Maciej Paszewski, Andrzej Żywociński
 
 
Z13 - Fizykochemia układów złożonych
Chemical physics of complex systems

Dr hab. W. Góźdź, prof. nzw.
Z14 - Badanie zjawisk nieliniowej dynamiki chemicznej
Investigations of nonlinear dynamical chemical phenomena

Prof. A. KawczyńskiAndrzej L. Kawczyński, Anna Kołbus, Bogdan Nowakowski
Z15 - Struktura a właściwości katalityczne silnie zdyspergowanych metali na nośniku
Structure versus catalytic properties of supported highly dispersed metals

Prof. Z. KarpińskiAndrzej Borodziński, Anna Mikołajczuk, Zgigniew Karpiński, Magdalena Bonarowska, Dariusz Łomot, Juan Carlos Colmenares Q
 
Z16 - Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni
Dynamics of Nanocrystal Structure Induced by Surface Chemistry

Dr hab. Z. Kaszkur, prof. nzw.Wojciech Juszczyk, Bogusław Mierzwa, Ewa Tym, Zbigniew Kaszkur, Ewa Trzetrzewińska, Dmytro Lisovytskiy
Z17 - Chemia środowiska
Environmental Chemistry

Dr R. SzmigielskiRafal Szmigielski, Inna Kuznetsova, Krzysztof Rudziński
Z18 - Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii
Electrolytic hydrogen in corrosion processes and its production and storage as an energy carrier

Prof. T. ZakroczymskiArkadiusz Gajek, Joanna Pyrża, Iwona Flis-Kabulska, Tadeusz Zakroczymski, Urszula Hadam, Janusz Flis, Iryna Voloshchuk
 
Z20 - B+R zielona chemia
Dr hab. J. Raczko
Z19 - Charakterystyka procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku warstw atomowych przy powierzchni ciał stałych
Characterization of processes in first atomic layers of a solid surface

Prof. A. JabłońskiMirosław Krawczyk, Iwona Flis-Kabulska, Konstanty Nikiforov, Olga Chenyayeva, Aleksander Jabłoński, Wojciech Lisowski, Janusz Sobczak
Z21 - Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM
Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies of intermolecular interactions

Dr hab. R. Nowakowski, prof. nzw.Marek Knor, Witold Borowski, Marek Jaroch, Agnieszka Maranda-Niedbała, Robert Nowakowski, Ryszard Duœ
 
Z22 - Rozwój teorii cieczy w zastosowaniu do predykcji równowag fazowych i tworzenia baz danych rekomendowanych
Dr hab. M. Góral, prof. nzw.Marian Góral, Barbara Wiœniewska-Gocłowska, Andrzej Mšczyński, Paweł Oracz, Anna Gamdzyk
Z23 - Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach
Modified electrodes for potential application in sensors and cells

Prof. M. OpałłoKatarzyna Szot, Martin Jonsson-Niedziółka, Wojciech Adamiak, Wojciech Nogala, Galina Shul, Ewa RoŸniecka, Marcin Opałło, Joanna Niedziółka-Jonsson, Adam Leœniewski
Z24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych
Prof. J. GóreckiJanusz Stafiej, Jerzy Górecki, Marek Litniewski, Alina Ciach, Jan Szymański, Wojciech GóŸdŸ
 
Z25 - Astrochemia laboratoryjna: Fotochemia, astrochemia oraz spektroskopia oscylacyjna i elektronowa cząsteczek z rodziny cyjanoacetylenów
Laboratory astrochemistry

Dr hab. R. Kołos, prof. nzw.Michał Turowski, Robert Kołos, Marcin Gronowski
Z26 - Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej
Organic photoelectronics

Prof. M. PietraszkiewiczMarek Pietraszkiewicz, Arkadiusz Listkowski, Igor Czerski, Oksana Pietraszkiewicz, Alina Majka, Suraj Mal
Z28 - Fotoindukowane procesy przenoszenia ładunku: badania procesów przenoszenia elektronu i fototautomeryzacji w fazach skondensowanych i w warunkach izolacji w naddźwiękowych wiązkach molekularnych
Prof. J. HerbichPaweł Borowicz, Jerzy Herbich, Volha Vetokhina, Jerzy Sepioł
 
Z29 - Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych: struktura i reaktywność układów
z wiązaniami wodorowymi
Photophysics and spectroscopy of photoactive systems: structure and reactivity of systems with hydrogen bonds

Prof. J. WalukJacek Waluk, Sylwester Gawinkowski, Natalia Urbańska, Gabriela Wiosna-Sałyga, Michał Kijak, Jacek Dobkowski, Adam Sokołowski
Z30 - Konwersja energii w procesach przeniesienia ładunku
Energy conversion in charge transfer processes

Prof. A. KapturkiewiczJędrzej Solarski, Gonzalo Angulo, Andrzej Kapturkiewicz, Barbara Osińska
Z27 - Ultraszybkie techniki laserowe: metody wytwarzania impulsów o dużych mocach szczytowych; pomiary kinetyczne o wysokiej czasowej zdolności rozdzielczej
Ultrafast laser techniques: ultrashort pulse instrumentation, applications in science and technology

Prof. C. RadzewiczPiotr Skibiński, Czesław Radzewicz, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Bartłomiej Białkowski
Fot. aws, G.Krzyżewski

ZESPOŁY TEMATYCZNE/Kierownik
PROJECT TEAMS/leader
 1. Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne
  Pressure induced sytheses and physico-chemical precesses

  Prof. dr hab. Marek Tkacz
 2. Warstwy molekularne
  Molecular films

  (Z II) Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
 3. Krystalochemia związków inkluzyjnych
  Crystallochemistry of Inclusion Compounds

  (Z II) Prof. Kinga Suwińska
 4. Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników
  (Z VII) Dr inż. Joanna Niedziółka-Jonsson
 5. Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów
  (Z III) Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nzw.
 6. NMR ciała stałego - dynamika molekularna i dynamika wiązania wodorowego
  Solid state NMR - molecular dynamics and dynamics of hydrogen bond research group

  (Z II) Dr Piotr Bernatowicz
 7. Termodynamika dla ekologii - procesy regulacyjne
  Thermodynamics for ecology - regulating processes

  (Z II) Dr hab. inż. Paweł Gierycz
 8. Struktura a selektywność inkluzyjnych kompleksów supramolekularnych
  Structure and selectivity of supramolecular inclusion compounds

  (Z II) Prof. dr hab. Janusz Lipkowski
 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne
  (Z II) Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
 10. Fizykochemia miękkiej materii
  Soft condensed matter

  (Z III) Prof. dr hab. Robert Hołyst
 11. Techniki mikroprzepływowe i samoorganizacja w płynach złożonych
  (Z III) Dr hab. Piotr Garstecki, prof. nzw.
 12. Synteza nanocząstek, tworzenie i charakteryzacja nanostruktur
  (Z III) Dr hab. Marcin Fiałkowski, prof. nzw.
 13. Fizykochemia układów złożonych
  Chemical physics of complex systems

  (Z VIII) Dr hab. Wojciech Góźdź, prof. nzw.
 14. Badanie zjawisk nieliniowej dynamiki chemicznej
  Investigations of nonlinear dynamical chemical phenomena

  (Z VIII) Prof. dr hab. Andrzej Kawczyński
 15. Struktura a właściwości katalityczne silnie zdyspergowanych metali na nośniku
  Structure versus catalytic properties of supported highly dispersed metals

  (Z V) Prof. dr hab.inż. Zbigniew Karpiński
 16. Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni
  Dynamics of Nanocrystal Structure Induced by Surface Chemistry

  (Z V) Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nzw.
 17. Chemia środowiska
  Environmental Chemistry

  (Z V) Dr inż. Rafał Szmigielski
 18. Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii
  Electrolytic hydrogen in corrosion processes and its production and storage as an energy carrier

  (Z VI) Prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski
 19. Charakterystyka procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku warstw atomowych przy powierzchni ciał stałych
  Characterization of processes in first atomic layers of a solid surface

  (Z III) Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński
 20. B+R zielona chemia
  (Chemipan) Dr hab. Jerzy Raczko
 21. Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM
  Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies of intermolecular interactions

  (Z VI) Dr hab. Robert Nowakowski, prof. nzw.
 22. Rozwój teorii cieczy w zastosowaniu do predykcji równowag fazowych i tworzenia baz danych rekomendowanych
  (Z VI) Dr hab. Marian Góral, prof. nzw.
 23. Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach
  Modified electrodes for potential application in sensors and cells

  (Z VII) Prof. dr hab. Marcin Opałło
 24. Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych
  (Z VIII) Prof. dr hab. Jerzy Górecki
 25. Astrochemia laboratoryjna: Fotochemia, astrochemia oraz spektroskopia oscylacyjna i elektronowa cząsteczek z rodziny cyjanoacetylenów
  Laboratory astrochemistry

  (Z IX) Dr hab. Robert Kołos, prof. nzw.
 26. Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej
  Organic photoelectronics

  (Z IX) Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz
 27. Ultraszybkie techniki laserowe: metody wytwarzania impulsów o dużych mocach szczytowych; pomiary kinetyczne o wysokiej czasowej zdolności rozdzielczej
  Ultrafast laser techniques: ultrashort pulse instrumentation, applications in science and technology

  (Z IX) Prof. dr hab. Czesław Radzewicz
 28. Fotoindukowane procesy przenoszenia ładunku: badania procesów przenoszenia elektronu i fototautomeryzacji w fazach skondensowanych i w warunkach izolacji w naddźwiękowych wiązkach molekularnych
  (Z IX) Prof. dr hab. Jerzy Herbich
 29. Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych: struktura i reaktywność układów z wiązaniami wodorowymi
  Photophysics and spectroscopy of photoactive systems: structure and reactivity of systems with hydrogen bonds

  (Z IX) Prof. dr hab. Jacek Waluk
 30. Konwersja energii w procesach przeniesienia ładunku
  Energy conversion in charge transfer processes

  (Z IX) Prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster