Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Zespoły
  tematyczne
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
 Zakład Fizykochemii Kompleksów Supramolekularnych
   (Zakład II)
    Zespoły: 2 (W.Kutner), 3 (K.Suwińska), 6 (P.Bernatowicz), 7 (P.Gierycz), 8 (J.Lipkowski),
   9 (J.Lewiński)
 Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii
   (Zakład III)
    Zespoły: 5 (J.Gregorowicz), 10 (R.Hołyst), 11 (P.Garstecki), 12 (M.Fiałkowski), 19 (A.Jabłoński)
 Zakład Katalizy na Metalach
   (Zakład V)
    Zespoły: 15 (Z.Karpiński), 16 (Z.Kaszkur), 17 (R.Szmigielski)
 Zakład Elektrochemii, Korozji i Fizykochemii Powierzchni
   (Zakład VI)
    Zespoły: 18 (T.Zakroczymski), 21 (R.Nowakowski), 22
 Zakład Procesów Elektrodowych
   (Zakład VII)
    Zespoły: 4 (J.Niedziółka-Jönsson), 23 (M.Opałło)
 Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji
   (Zakład VIII)
    Zespoły: 13 (W.Góźdź), 14 (A.L.Kawczyński), 24 (J.Górecki)
 Zakład Fotochemii i Spektroskopii
   (Zakład IX)
    Zespoły: 25 (R.Kołos), 26 (M.Pietraszkiewicz), 27 (C.Radzewicz), 28 (J.Sepioł), 29 (J.Waluk),
    30 (A.Kapturkiewicz)
 Zakład Doświadczalny CHEMIPAN
    Zespół: 20 (J.Raczko)
  Zespół 1 (M.Tkacz)

 Zakład Fizykochemii Ciała Stałego (1964-2010)
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster