Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 1

Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne


Pressure induced sytheses and physico-chemical precesses
  • Prof. dr hab Marek Tkacz, prof. zw., kierownik Zespołu
  • Jacenty Kowałek, mechanik
  • Aleksander Litwiniuk, technik
  • Mgr Ewelina Magoś, asystent-doktorant
  • Dr Taras Palasyuk, specjalista
  • Dr Patryk Zaleski-Ejgierd, specjalista.
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster