Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 26 (ZIX-5)

Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej


Organic photoelectronics
  • Prof. dr hab. M. Pietraszkiewicz, prof. zw., kierownik Zespołu
  • Mgr Ewelina Karolak-Solarska, asystent
  • Dr hab. inż. Jerzy Karpiuk, asystent
  • Dr inż. Arkadiusz Listkowski, specjalista
  • Mgr Alina Majka, asystent-doktorant
  • Mgr Suraj Mal, asystent-doktorant
  • Dr Joanna Piechowska, adiunkt
  • Mgr Oksana Pietraszkiewicz, asystent

Jerzy Karpiuk, Arkadiusz Listkowski, Joanna Piechowska, Oksana Pietraszkiewicz, Suraj Mal,
Michał Maciejczyk, Alina Majka, Ewelina Karolak-Solarska
i studenci: Jakub Ostapko, Jan Nawrocki, Anna Romaniuk-Iwaszko, Karolina Kubik, Krzysztof Górski
 


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster