Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 19 (ZIII-P)

Charakterystyka procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku warstw atomowych przy powierzchni ciał stałych


Characterization of processes in first atomic layers of a solid surface

 • Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński, prof. zw., kierownik Zespołu
 • Dr inż. Olga Chernyayeva, specjalista
 • Dr inż. Marcin Hołdyński, specjalista techniczny
 • Mgr Andrzej Jopek-Biliński, specjalista techniczny
 • Dr inż. Andrzej Kosiński, gł. specjalista ds. ap.
 • Dr inż. Mirosław Krawczyk, gł. specjalista ds. ap.
 • Dr hab. Wojciech Lisowski, adiunkt
 • Dr inż. Kostyantyn Nikiforow, adiunkt
 • Dr inż. Marcin Pisarek, adiunkt
 • Mgr inż. Agata Roguska, specjalista techniczny
 • Dr inż. Janusz Sobczak, gł. specjalista ds. ap.
 • Dr Ludomir Zommer, specjalista

Marcin Hołdyński, Marcin Pisarek, Agata Roguska, Andrzej Kosiński, Ludomir Zommer, Konstanty Nikiforov, Olga Chernayeva, Janusz Sobczak, Andrzej Biliński, Aleksander Jabłoński, Mirosław Krawczyk
   
   

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster