Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 5 (ZIII-4)

Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów
  • Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nzw., kierownik Zespołu
  • Mgr inż. Anna Brzozowska, asystent-doktorant
  • Mgr Zbigniew Fraś, specjalista techniczny
  • Mgr Beata Kusiak, asystent-doktorant
  • Dr Marek Łuszczyk, specjalista techniczny

Marek Łuszczyk, Jacek Gregorowicz, Zbigniew Fraś, Anna Brzozowska 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster