Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 24 (ZVIII)

Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych
  • Prof. dr hab. Jerzy Górecki, kierownik Zespołu
  • Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, adiunkt
  • Dr inż Marian Gryciuk, specjalista techniczny
  • Dr hab. Marek Litniewski, adiunkt
  • Maciej Małecki, technik
  • Dr hab. Janusz Stafiej, adiunkt
  • Dr Jan Szymański, asystent-doktorant

Janusz Stafiej, Jerzy Górecki, Marek Litniewski, Alina Ciach,
Jan Szymański, Wojciech Góźdź 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster