Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonało¶ci
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 22 (ZVI-B)

Rozwój teorii cieczy w zastosowaniu do predykcji równowag fazowych i tworzenia baz danych rekomendowanych
  • Dr hab. Marian Góral, prof. nzw., kierownik Zespołu
  • Mgr Anna Gamdzyk, specjalista techniczny
  • Dr Andrzej M±czyński, prof. nzw.
  • Dr hab. Paweł Oracz, specjalista techniczny
  • Dr Barbara Wi¶niewska-Gocławska, specjalista techniczny

Marian Góral, Barbara Wi¶niewska-Gocłowska, Andrzej M±czyński,
Paweł Oracz, Anna Gamdzyk 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster