Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Grupy
  badawcze
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 6 (ZII-N)

NMR ciała stałego - dynamika molekularna
i dynamika wiązania wodorowego


Solid state NMR - molecular dynamics and dynamics
of hydrogen bond research group

  • Dr Piotr Bernatowicz, kierownik Zespołu
  • Prof. dr hab. Helena Dodziuk, profesor zw.
  • Dr inż. Bohdan Kamieński, specjalista techniczny
  • Dr Mariusz Pietrzak, adiunkt
  • Prof. dr hab. Sławomir Szymański, profesor zw.

Bohdan Kamieński, Helena Dodziuk, Piotr Bernatowicz, Mariusz Pietrzak
 
 
 
 

Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Webmaster