Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Wysokich Ciśnień
Zakład I
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Marek Tkacz
Tel: (22) 343-3224
Fax: (22) 632-5276
e-mail: temar@ichf.edu.pl

Proponujemy szeroką gamę aparatury wysokociśnieniowej i technik badawczych dla badań podstawowych w różnych dziedzinach nauki. Przykłady możliwych zastosowań podane są poniżej.
 1. Badania różnych własności materiałów pod wysokim ciśnieniem:
  • ściśliwość cieczy i ciał stałych
  • indukowane cisnieniem przejscia fazowe
  • własności transportowe
 1. Syntezy chemiczne pod wysokimi ciśnieniami.
 2. Badania dyfrakcji rentgenowskiej w kowadełkach diamentowych do 40 GPa.
 3. Konstrukcja i wykonanie aparatury wysokociśnieniowej dla cieczy i gazów w tym gazowego wodoru.
 4. Wodorowanie i azotowanie metali i stopów do 2 GPa.
Dostępna aparatura wysokociśnieniowa:
 1. Prasy hydrauliczne o nacisku od 10 do 1000 ton.
 2. Komory wysokociśnieniowe:
  • objętość robocza - 60 cm3 - do 2.5 GPa
  • objętość robocza - 10 cm3 - do 1.5 GPa
 3. Multiplikator ciśnienia gazów w tym wodoru do 1.2 GPa.
 4. Kowadełka diamentowe do 40 GPa.
Hiper-wysokie ciśnienia, kowadełka diamentowe film

Wyznaczanie ciśnienia w kowadełkach diamentowych z przesunięcia linii fluorescencji rubinu wzbudzanej laserem.
Dodatkowe informacje:
  prof. dr hab. Marek Tkacz, e-mail: temar@ichf.edu.pl
  tel: (22) 343-3224
  fax: (22) 6325276
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya