Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Termodynamiki
Zakład II
Kierownik Laboratorium: Prof. dr hab. Stanisław Malanowski
tel: (22) 343-3246
e-mail: skm@ichf.edu.pl

Laboratorium zakończyło działalność z dniem 31 XII 2009.

Zadaniem Laboratorium Termodynamiki są pomiary i obliczenia własności termodynamicznych czystych związków organicznych i ich mieszanin. Opracowywane są teoretyczne i empiryczne metody pomiaru, przewidywania i korelacji parametrów równowag fazowych oraz związanych z równowagami fazowymi własności termodynamicznych. Konieczna do tego celu aparatura jest projektowana i następnie budowana w Laboratorium.
Zadania Laboratorium koncentrują się na zagadnieniach ważnych dla projektowania procesów przemysłowych. Posiadana aparatura umożliwia pomiary własności czystych substancji (prężność pary nasyconej, gęstość i inne), równowagi fazowej (równowagi: ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, rozpuszczalność gazów, stałe Henry´ego, współczynniki aktywności w nieskończonym rozcieńczeniu, parametry azeotropowe i inne) oraz nadmiarowych objętości. Laboratorium dysponuje aparaturą do pomiaru tych wielkości w warunkach statycznych i dynamicznych. Możliwy jest pomiar z pełną analizą składu współistniejących faz oraz pomiar całkowitej prężności par metodami ciągłymi, przepływowymi i wsadowymi. Istnieje możliwość dobrania do każdego zagadnienia specjalnej, najwłaściwszej metody pomiaru, oraz zakresu temperatury i ciśnienia. Pomiary mogą być wykonywane w temperaturach od 70 do 400 K i pod ciśnieniem do 8 MPa.
W latach 1992-2003 Laboratorium miało stały kontrakt z Amerykańskim Instytutem Inżynierów Chemicznych (AIChE) na wykonywanie pomiarów (DIPPR - Project 805).
W ostatnich latach Laboratorium zbudowało i dostarczyło aparaturę pomiarową do następujących jednostek badawczych:
  • Dipartamento di Energetica, Universita di Ancona 60100 Ancona, Włochy

  • Enichem Spa, via G. Fauser 4, 28100 Novara, Włochy

  • OIKOlab, Marathonos Str. 63, Gerakas, 153 44 Athens, Grecja

  • Istituto per la Tecnica del Freddo - cnr, Corso Stati Uniti, 4, 35127 padova, Włochy

  • Université de Metz, Laboratoire de Thermodynamique et d'Analyse Chimique, Ile du Saulcy, F-57045 Metz, Francja

  • Department of Chemical Engineering, University of Delaware, 114 Colburn Laboratory, Newark, DE 19716 USA.

  • Department of Chemical Engineering, Mississippi State University 129 Etheredge Building, MS 39762 USA.

Dodatkowe informacje:
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya