Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej
Zakład II

Kierownik Laboratorium:
Prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Tel.: (0 22) 343-3213 lub 343-3254,
pok. 234, 245
e-mail: klatrat@ichf.edu.pl

Laboratorium Specjalistyczne Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej specjalizuje się w badaniach struktury kryształów i cząsteczek metodą dyfrakcji promieni X na monokryształach substancji. Wyposażone w dwa automatyczne dyfraktometry rentgenowskie do badań monokryształów Bruker KappaApexII i KUMA Diffraction KM-4 oraz jeden dyfraktometr do badań próbek proszkowych Bruker AXS Advance wraz z oprogramowaniem, pozwala na wykorzystanie analizy strukturalnej od pomiaru natężeń wiązek ugiętych, przez rozwiązanie i udokładnienie struktury, do graficznego opracowania otrzymanych wyników. Zespół pracowników Laboratorium posiada bogate doświadczenie w zakresie analizy strukturalnej związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych. Dyfraktometr proszkowy pozwala dodatkowo na wykonywanie analiz fazowych oraz badania tekstury.
Istnieje możliwość prowadzenia pomiarów struktur monokryształów w szerokim zakresie temperatur od 80 do 500 K dzięki wyposażeniu w przystawkę niskotemperaturową OXFORD CRYOSYSTEMS.


Zadania badawcze aktualnie prowadzone w ramach Laboratorium obejmują:
  1. Fizykochemię i chemię strukturalną kompleksów supramolekularnych, w tym związków chiralnych.
  2. Strukturę i dynamikę inkluzyjnych kompleksów supramolekularnych.
  3. Badania składu fazowego.
  4. Wykonywanie pomiarów dyfraktometrycznych i wyznaczanie struktur krystalicznych i molekularnych na zlecenia z zewnątrz.

Dodatkowe informacje:
 
prof. dr hab. Kinga Suwińska, e-mail: kinga@ichf.edu.pl
dr Iwona Justyniak , e-mail: iwonaj@ichf.edu.pl


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya