Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Kalorymetrii
Zakład II

Kierownik Laboratorium:
Dr hab. inż. Paweł Gierycz

Tel.: (0 22) 343-3307
e-mail: gierycz@ichf.edu.pl


Własności termodynamiczne związków organicznych

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie pomiarów entalpii spalania, entalpii rozpuszczania, entalpii rozcieńczania i mieszania, pomiarów ciepła reakcji chemicznych cząstkowych molowych objętości i pojemności cieplnych, wyznaczania termokinetyki reakcji, pomiarów prężności par związków stałych i entalpii sublimacji, termoanalitycznych oznaczeń np. ciepła właściwego związków stałych, temperatury i entalpii topnienia, określanie parametrów termodynamicznych w wysokich ciśnieniach.

 
Wyposażenie:

  • Izotermiczny kalorymetr miareczkujący służący do określania stałych wiązania (K), stechiometrii reakcji (n) , entalpii i entropii reakcji / kompleksacji.
  • MicroCal ITC. Własności: całkowita objętość naczynia pomiarowego 1.3 ml; zakres temperatur: 2÷80°C; czułość: 0.1 µcal·s-1.
  • Kalorymetryczna bomba fluorowa oraz tlenowa rotacyjna bomba kalorymetryczna w celu oznaczania ciepła rozkładu substancji stałych.
  • Układy do analizy termicznej: Du Pont Thermal Analyst System 2100; Calvet TG-DSC 111 SETARAM. Własności: (Calvet TG-DSC 111 SETARAM): masa próbki: 0.5÷100 mg; zakres pomiarowy: -180 ÷800ºC. Własności Du Pont Thermal Analyst System 2100: masa substancji 0.5÷100 mg; czułość (DTA, TGA) 0.4%, (DSC) 1%; zakres temperatury (DSC) -180ºC÷700ºC; (DTA) 180ºC÷700ºC; (TGA) 20ºC÷1200ºC.
  • Pomiary gęstości cieczy m.in. przy użyciu Densimeter DMA60/602 Anton PAAR. Własności: dokładność: ±1.5·10-6g·cm-3; objętość próbki: 2 cm3 ; czułość < 1 g·cm-1.

Dodatkowe informacje:


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya