Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Elektrochemii i Analizy Powierzchni w Badaniach Korozyjnych
Zakład VI

Kierownik Laboratorium:
Prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski

+48 (22) 343-3234
e-mail: tzak@ichf.edu.pl

Laboratorium wykonuje na zlecenie prace naukowo-badawcze lub pomiary elektrochemiczne i analityczne warstw powierzchniowych, związane z procesami korozyjnymi na metalach i na modyfikowanych powierzchniach. Prace te obejmują następujące dziedziny:
 • Korozyjne zachowanie i pasywacja metali oraz modyfikowanych powierzchni
   - określenie szybkości korozji metodami elektrochemicznymi
   - badanie filmów pasywnych metodą elipsometryczną i AES/XPS
   - badanie korozji lokalnej i inhibitorów
   - modyfikacja powierzchni metali metodami PA CVD i elektrochemicznymi

 • Wplyw wodoru na wlasnosci mechaniczne metali i jego oddzialywanie z defektami struktury
   - oznaczanie zawartości wodoru w materiałach po eksploatacji
   - prognozowanie
   - prognozowanie trwałości eksploatacyjnej metalowych elementów instalacji na
     podstawie zawartości pochłoniętego wodoru
   - badanie kruchości wodorowej
   - badanie oddziaływania wodoru z defektami struktury metalu
   - dyfuzja, absorpcja i pułapkowanie wodoru w metalach

 • Analiza warstw wierzchnich metodą AES i XPS
   - oznaczanie stężenia pierwiastków i ich połączeń chemicznych na profilach głębokości warstw wierzchnich
   - analiza powierzchni metali po obróbce chemicznej i elektrochemicznej

Aparatura badawcza

Pomiary elektrochemiczne
 • urządzenia do pomiarów stało- i zmienno-prądowych (impedancja)
  • Solartron FRA 1255, EI 1286
  • Gamry Instruments CMS100 System, zawierający: CMS105 DC Corrosion Measurement System, CMS130 Cyclic Voltammetry, i CMS300 Electrochemical Impedance System
 • zestawy do pomiaru absorpcji i przenikania wodoru metodą elektrochemiczną
 • układ do pomiaru przebiegów szybkozmiennych
 • zestawy z elektrodami wirującymi.


 • Analiza powierzchni
 • spektrometr elektronów AES i XPS
 • elipsometr automatyczny


 • Wodór w metalach
 • oznaczanie zawartości wodoru w metalach metodą ekstrakcji próżniowej
 • oznaczanie metodą elektrochemiczną wodoru dyfuzyjnego i związanego z defektami struktury metalu


 • Modyfikacja powierzchni
 • instalacja PA CVD


 • Badania mechaniczne
 • zrywarka Instron
 • zrywarka z szerokim zakresem szybkości rozciągania
 •    


  Dodatkowe informacje:
   

   
   
  Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
   
  Designed by Nataliya Belaya