Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Analizy Chromatograficznej
Zakład II
Kierownik Laboratorium:
dr inż. Anna Bielejewska

Tel.: +48 (22) 343-3415
e-mail: annab@ichf.edu.pl
Bud. 7, pok. 244b

W Specjalistycznym Laboratorium Analizy Chromatograficznej zajmujemy się analizą składu skomplikowanych mieszanin różnego typu izomerów w tym enancjomerów np.:
 • Określano skład węglowodorów terpenowych w olejkach eterycznych (okazało się, że skład ilościowy i jakościowy enancjomerów produkowanych przez rośliny zależy zarówno od czynnikow genetycznych jak i środowiska, w którym roślina wzrasta).
 • Badano skład enancjomeryczny lekarstw pochodzenia naturalnego stosowanych w chorobach nerek i wątroby (wykazano duże różnice pomiędzy składem enancjomerycznym badanych leków).
 • Opracowano metodę chromatografii mikropreparatywnej, która pozwala uzyskiwać pojedyncze enancjomery wysokiej czystości (np. (-) kamfen o czystości 94%).
 • Opracowano metody kontroli czystości enancjomerycznej leków chiralnych (np. bromofosfamidu i jego metabolitów oraz linezolidu).
W naszych badaniach zajmujemy się również badaniem fizykochemicznych właściwości kompleksów supramolekularnych (wyznaczanie stałych trwałości, stechiometrii, funkcji termodynamicznych).


Aparatura i sprzęt:


Chromatografia gazowa:
Dwa chromatografy gazowe firmy Hewlett- Packard z detektorami FID. Kolumny kapilarne i klasyczne z cyklodekstrynami i ich pochodnymi.

Chromatografia cieczowa:
Laboratorium posiada nowoczesny chromatograf firmy Waters z autosamplerem i detektorem UV-Vis. Do analizy enancjomerów wykorzystujemy układy z chiralną fazą ruchoma. Na wyposażeniu są również pompy firmy Knauer oraz detektory: RI i polarymetryczny. Do analizy enancjomerów wykorzystujemy układy z chiralną fazą ruchomą. Jako selektory chiralne stosujemy α-, β-, γ- cyklodekstryny oraz ich pochodne. Dysponujemy również chiralnymi kolumnami ze związanymi kowalencyjnie cyklodekstrynami, jak również kolumny polisacharydowe.

Elektroforeza kapilarna:
Na wyposażeniu laboratorium są aparaty do elektroforezy kapilarnej P/ACE MDQ Beckman Coulter oraz firmy Thermo Separation.

Kadra laboratorium:
  dr inż Anna Bielejewska, e-mail: annab@ichf.edu.pl
  dr inż Monika Asztemborska, e-mail: monika@ichf.edu.pl
  mgr Kazimiera Duszczyk,
  mgr Magdalena Miśkiewicz,
  mgr Małgorzata Skórka,
  mgr Paweł Widomski


Dodatkowe informacje
można uzyskać pod adresem:
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya