Bragg-Brentano low volume gradientless camera
Bezgradientowa kamera Bragg-Brentano małej objętości do prac in situ.
Camera for non-focussing diffractometer working with Position-Sensitive Detector.
Kamera rentgenowska do pracy z licznikiem pozycyjnym w układzie nieogniskującym. Próbka (proszek) jest wtarta w płytkę ze szkła porowatego przylegającą do stalowego bloku zawierającego elektryczną grzałkę. Szczelny, testowany w próżni kapturek wyposażono w okno berylowe (nie pokazany na zdjęciu).