Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonałości
 
Zakład Fotochemii i Spektroskopii
Department of Photochemistry and Spectroscopy

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jacek Waluk
tel. 0-22-343-3332
e-mail: waluk@ichf.edu.pl
bud. 7, pok. 230


Tematyka badań:

Zakład prowadzi badania struktury i reaktywności cząsteczek, głównie w stanach elektronowo-wzbudzonych. Określane są mechanizmy elementarnych procesów fotochemicznych i fotofizycznych, takich jak indukowane światłem przenoszenie elektronu i protonu, fotodysocjacja, fotochromizm. Stosowane techniki obejmują spektrofotometrię i spektrofluorymetrię (zarówno stacjonarne, jak i czasowo-rozdzielcze), elektrochemiluminescencję, pomiary widm IR i Ramana, techniki izolacji matrycowej i wiązek naddźwiękowych, spektroskopię w świetle spolaryzowanym, spektrometrię EPR. Wykonywane są obliczenia metodami chemii kwantowej, mechaniki i dynamiki molekularnej.
Realizowane obecnie projekty badawcze dotyczą przenoszenia elektronu (A. Kapturkiewicz, J. Herbich, J. Dobkowski, K. Rotkiewicz, J. Karpiuk, Z. R. Grabowski, J. Waluk) przenoszenia protonów (J. Herbich, J. Waluk), spektroskopii w wiązkach molekularnych (J. Herbich), spektroskopii i fotofizyki izomerycznych i "rozszerzonych" porfiryn (J. Waluk), spektroskopii pojedyńczych molekuł (J. Sepioł, R. Kołos) własności cząsteczek o znaczeniu astrofizycznym, takich jak cyjanoacetyleny (R. Kołos, Z. R. Grabowski).
Osobną jednostkę Zakładu stanowi grupa syntetyczna, uprawiająca głównie chemię supramolekularą (M. Pietraszkiewicz).
Zakład posiada wiele unikatowych aparatur i instrumentów optycznych, będących dziełem doc. J. Jasnego i jego współpracowników.
Nasze doświadczenie i oprzyrządowanie udostępniamy za pośrednictwem dwóch specjalistycznych laboratoriów.

Laboratorium Spektroskopii i Fotochemii
Laboratorium Wiązek MolekularnychPublikacje
Pracownicy:
 • prof. dr hab. Jacek Waluk
 • prof. dr Zbigniew R.Grabowski
 • prof. dr hab. Czesław Radzewicz
 • prof. dr hab. Krystyna Rotkiewicz
 • doc. dr hab. Jerzy Herbich
 • doc. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 • doc. dr hab. Robert Kołos
 • doc. dr hab. Marek Pietraszkiewicz
 • doc. dr hab. Jerzy Sepioł
 • mgr inż. Andrzej Ardasiewicz
 • dr Paweł Borowicz
 • dr Jacek Dobkowski
 • mgr Sylwester Gawinkowski
 • mgr Agnieszka Gil
 • Janusz Gilewski
 • mgr Aleksander Gorski
 • dr Jerzy Karpiuk
 • dr Michał Kijak
 • Aleksandra Kubś
 • mgr Elena Luzina
 • Grażyna Orzanowska
 • mgr inż. Barbara Osińska
 • mgr Oksana Pietraszkiewicz
 • mgr Hubert Piwoński
 • dr Yuriy Stepanenko
 • mgr Yuriy Svartsov
 • mgr Izabela Szydłowska
 • mgr Natalia Urbańska
 • mgr inż. Gabriela Wiosna
 • Anna Zielińska
 

 Skorowidz 
 Strona główna 
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya