Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Zakład Fizykochemii Ciała Stałego (1964-2010)

Kierownicy Zakładu:
prof. dr Bogdan Baranowski (1964-1997)

prof. dr hab. Stanisław Filipek (1998-2010)


Tematyka badań:

Układy gaz - ciało stałe w warunkach wysokiego ciśnienia fazy gazowej
 • Układy metal-wodór/deuter. Syntezy nowych wodorków/deuterków i ich własności
  • Syntezy nowych wodorków/deuterków pod wysokim ciśnieniem wodoru
  • Diagramy p(H/D)-c(H/D)-T (ciśnienie - skład - temperatura)
  • Układy amorficzne
  • Badania strukturalne
  • Własności transportowe
  • Własności magnetyczne
  • Dyfuzja wodoru
  • Niskotemperaturowe własności wodorków
  • Równania stanu i przejścia fazowe

Technika wysokociśnieniowa i konstruowanie aparatury wysokociśnieniowej.

Aparatura

 1. Prasy hydrauliczne
  • Prasa dwutłokowa (obydwa tłoki z dwukierunkowym napędem hydraulicznym) o nacisku 500 t.
  • Prasy jednotłokowe z dwukierunkowym napędem hydraulicznym (możliwość bezpiecznego wyciągania tłoka z wysokociśnieniowej aparatury tłok-cylinder bez wyjmowania jej z przestrzeni roboczej prasy). Nacisk od 30 t do 150 t
 2. Kowadełka diamentowe do 40 GPa
 3. Multiplikatory ciśnienia dla gazów (także wodoru) do 0,12 GPa.
 4. Komory ciśnieniowe typu tłok-cylinder dla wodoru
  • jednostopniowe do 1.5 GPa (objętość wyjściowa 10 cm3 oraz 40 cm3).
  • dwustopniowe do 2.5 GPa (wyjątkowo do 3 GPa) - objętość wyjściowa 10 cm3.
 5. Komory ciśnieniowe typu tłok-cylinder dla mediów ciekłych i gazowych (oprócz wodoru) do 2.5 GPa (wyjątkowo do 3 GPa); objętość robocza 10 cm3 , 40 cm3 lub ok. 100 cm3
 6. Aparatura typu "kowadła Bridgmana" do 12 GPa
Aparatura w p. 4 i p. 5 może być wykorzystywana do syntez w zakresie w/w ciśnień i temperatur do 1000 K.

Układy pomiarowe:

 1. Zestaw do pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej metodą dyspersji energii.
 2. Zestaw do pomiaru ciśnienia w kowadełkach diamentowych metodą fluorescencji rubinu.
 3. Układ do wyznaczania zależności P-T-C do 3 kbar.
 4. Układ do pomiarów in situ oporu elektrycznego i siły termoelektrycznej metali pod ciśnieniem (także pod ciśnieniem wodoru).
 5. Układ do pomiarów oporu elektrycznego i siły termoelektrycznej metali w zakresie temperatury od 80 do 300 K.
Laboratorium Specjalistyczne Wysokich Ciśnień


Wybrane prace:
 1. B. Baranowski, R. Wisniewski, Bull. Polon. Acad. Sci., 14 (1966) 273.
 2. T. Skośkiewicz., Phys. Stat. Sol. (a) 11, K123 (1972).
 3. M. Krukowski, B. Baranowski, J. Less-Common Metals, 49 (1976) 385.
 4. A. Szokefalvi-Nagy, S.M. Filipek and R. Kirchheim, "Pressure-Composition Isotherms of Hydrogen in Amorphous Pd-Si"; J.Phys.Chem.Solids Vol. 48 No7 (1987) 613-619.
 5. S.M. Filipek, "The Influence of Hydrogen on the Thermoelectric Power of Palladium Based and Nickel Based Alloys", Z. Phys. Chemie NF., 163 (1989) 627.
 6. M. Tkacz, "Novel high-pressure technique for loading diamond anvil cell with hydrogen", Polish J. Chem., 69 (1995) 1205.
 7. M. Tkacz, "High pressure studies of rhodium-hydrogen system in diamond anvil cell", J. Chem. Phys., 108(5) (1998) 2084.
 8. A.W. Szafrański, "Effect of dissolved hydrogen on electron transport in nickel-chromium alloys", J. Alloys & Comp., 340, 54-61 (2002).
 9. V Paul-Boncour, S M Filipek, G André, F Bourée, M Guillot, R Wierzbicki, I Marchuk, R S Liu, B Villeroy, A Percheron-Guégan, H.D. Yang, S. C. Pin, "Structural, thermal and magnetic properties of ErMn2D6 synthesized under high deuterium pressure", J.Phys.: Condens. Matter 18 (2006), 6409-6420.
 10. S Mylswamy, V Drozd, R S Liu, N C Bagkar, C C Chou, C P Sun, H D Yang, V Paul-Boncour, I Marchuk, S M Filipek, H-S Sheu and L-Y Jang, Structural, electronic and magnetic properties of ErFeMn and ErFeMnH4.7 compounds, New J. Phys., 9 (2007), 271
 11. R. Sato, T. Tsutaoka and S.M. Filipek, "High pressure synthesis and magnetic properties of Dy7Rh3 and Tb7Rh3 hydrides", Journ. Alloys and Comp. 446-447 (2007) 610-613
 12. S.M. Filipek, "Metal Hydrides under High Hydrostatic Pressure", J. Adv. Sci. 18, 1-2 (2007), pp. 1-10
 13. S.M. Filipek, H. Sugiura, V. Paul-Boncour, R. Wierzbicki, R.S. Liu, N. Bagkar; Studies of Novel Deuterides RMn2D6 (R - Rare Earth) compressed in DAC up to 30 GPa, (2008) J. Phys.: Conf. Ser. 121 022001
 14. Ogienko AG, Tkacz M, Manakov AY, Lipkowski J., "First determination of volume changes and enthalpies of the high-pressure decomposition reaction of the structure H methane hydrate to the cubic structure I methane hydrate and fluid methane", J. Phys. Chem. B 111 (44) 12795-12798 2007
 15. Tkacz M, Palasyuk T., "Pressure induced phase transformation of REH3", J. Alloy Comp. 446, 593-597 2007
 16. B. Baranowski, L. Dębowska, "The Vanishing of the Thermoelectric Effects in Superconductors", J. Non-Equil. Thermodyn. 32, 1-3 (2007)
 17. H. Sugiura, S.M. Filipek, V. Paul-Boncour, I. Marchuk ; Pressure Induced Phase Transitions and EOS Derived for Laves Phase Deuterides ErFe2Dx (x=1.35, 1,9 and 3.4); Polish J. Chem. 82, (2008) 1959-1972
 18. M. Tkacz, T. Palasyuk, J. Graetz, S. Sabena, High-pressure Raman spectroscopy study of a and g polymorphs of ALH3, J. Raman Spectrosc. 39 922-927 (2008)
 19. A.W. Szafrański, "Thermoelectric power of palladium-nickel-hydrogen alloys between 80 and 300 K", Polish. J. Chem. 82, 1949 (2008)
 20. V Paul-Boncour, S M Filipek, R Wierzbicki, G André, F Bourée, M Guillot, Structural and magnetic properties of DyMn2D6 synthesized under high deuterium pressure, J. Phys.: Cond. Mat. 21 (2009) 016001
Artykuły przeglądowe:
 • B. Baranowski, "Hydrides and Deuterides of Nickel and Copper-Nickel Alloys" in Festkoerperchemie, Beitrage aus Forschung und Praxis (V. Boldyrev and K. Meyer Eds) , VEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, Leipzig, 1973, 364.
 • B. Baranowski, "Metal Hydrogen Systems at High Hydrogen Pressure", in: Hydrogen in Metals, (G. Alefeld and J. Voelkl Eds), Top. Appl. Phys., vol.29, 1978, 157.
 • B. Baranowski and S.M. Filipek, "Synthesis of Metal Hydrides" in High Pressure Chemical Synthesis, J. Jurczak and B. Baranowski (Eds.), Elsevier, Amsterdam (1989) pp. 55 - 100.
Monografie:
 • B. Baranowski, Nierównowagowa termodynamika w chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1974.
 • B. Baranowski, Nichtgleichgewichts-Thermodynamik In der physikalischen Chemie, Leipzig, VEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, Leipzig, 1975.
 • "Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems"; Baranowski B., Zaginaichenko S.Y., Schur D.V., Skorokhod V.V., Veziroglu A. (Eds.); 2008 Springer Science+Business Media B.V.
Pracownicy (2005-2010)

Fotogaleria Zakładu (1972-2010) 
    Doktoraty:

 1. Andrzej Fuliński (1960) a,z
 2. Jan Popielawski (1965) a
 3. Andrzej Cukrowski (1967) a
 4. Irena Czarnota (1967) a
 5. Tadeusz Skośkiewicz (1969) a
 6. Stanisław Majchrzak (1969) a
 7. Alfred Stroka (1970) a
 8. Tadeusz Romotowski (1970) a,z
 9. Andrzej L. Kawczyński (1972) a
 10. Krzysztof Bojarski (1973) a
 11. Antoni W. Szafrański (1976) a
 12. Marek Krukowski (1977) a
 13. Stanisław Filipek (1978) a
 14. Jacek Igalson (1978) a,z
 15. Sławomir Majorowski (1980) a
 16. Antoni Moroz (1982) a
 17. Marek Tkacz (1984) a
 18. Krzysztof Wyrzykowski (1989) a
 19. Danuta Dudek (1992) a
 20. Iryna Marchuk (2003) b
 21. Ruslan Burtovyy (2004) c
 22. Maria Dorogova (2005) b
 23. Lidia Dębowska (2005) a
 24. Taras Palasuyk (2005) c
 25. Ryutaro Sato (2010) b
 26. Rafał Wierzbicki (2010) b
promotorzy: a B.Baranowski, b S.M.Filipek, c M.Tkacz
z poza IChF
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster