Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonałości
 
Zakład Elektrochemicznego Utleniania Paliw Gazowych
Kierownik Zakładu: Profesor Leszek Suski, zmarł 19 kwietnia 2007 r.
p.o. Kierownika Zakładu: dr. hab. Lesław Bieniasz tel./fax (0-12) 266-03-41
e-mail: nbbienia@cyf-kr.edu.pl


Tematyka badawcza


W ubiegłym dziesięcioleciu tematyka badawcza obejmowała podstawowe chemiczne i elektrochemiczne problemy wysokotemperaturowych ogniw paliwowych z elektrolitem ze stopionych węglanów. W szczególności przedmiotem badań były:
 • kinetyka i mechanizm elektrochemicznego utleniania wodoru i redukcji tlenu w stopionych węglanach;
 • zwilżalność materiałów elektrodowych przez stopione węglany alkaliczne;
 • przemiany fazowe aluminianu litu (jako stałego składnika elementów elektrolitycznych węglanowego ogniwa paliwowego) w środowisku stopionych węglanów alkalicznych;
 • równowagi kwasowo-zasadowe w podwójnym układzie stopionych węglanów litu i sodu.
W zakresie procesów elektrodowych i zjawisk zwilżalności obiektem szczególnego zainteresowania były tlenki niklu i kobaltu w modelowej postaci monokrystalicznej.
Obecnie przedmiotem prac Zakładu są procesy elektrodowego utleniania metanu na stałym tlenkowym przewodniku jonowym w zakresie temperatur powyżej 600oC. Badania te prowadzone w dwuelektrolitowym ogniwie, opracowanym w Zakładzie.
Tematyka prac dr Lesława. Bieniasza obejmuje teoretyczne i komputerowe modelowanie kinetyki elektrochemicznej i elektroanalizy chemicznej, będące podstawą rozwoju elektrochemii obliczeniowej.

Wybrane artykuły:
 1. A. Godula-Jopek, L. Suski, Wetting behavior of molten alkali carbonates on Au interface under various gas atmospheres, Pol. J. Chem., 72, (1998) 1045.
 2. L. Suski, A, Godula-Jopek, J. Obłąkowski, Wetting of Ni and NiO by alternative molten carbonate fuel cell elctrolytes, I. Influence of gas atmosphere, J. Electrochem. Soc., 146, (1999) 4048.
 3. A. Godula-Jopek, L. Suski, Wetting of Ni and NiO by alternative molten carbonate fuel cell electrolytes, II. Influence of the electrode overpotential, J. Electrochem. Soc., 147, (2000) 910.
 4. L. Suski, M. Ruggiero, Electrochemical determination of the thermodissociation equilibrium in molten Li+Na carbonates, Electrochemical and Solid-State Letters, 2, (1999) 579.
 5. L. Suski, M. Tarniowy, The phase stability of solid LiAlO2 used for the electrolyte matrix of molten carbonate fuel cell, J. Mater. Sci., 36, (2001) 5119.
 6. V. Danek, M. Tarniowy, L. Suski, Kinetics of the a>g-phase transformation in LiAlO2 under various atmospheres, within the 1073 - 1173 K temperature range, J. Mater. Sci., 39, (2004), 2429.
 7. P. Tomczyk, Y. Ono, Y. Hisamitsu, M. Mohamedi, I. Uchida, Fractal Approach to Surfaces Formed during In Situ Oxidation of Some Metals in Molten Carbonates, Electrochem. and Solid State Letters, 2 (1999) 431.
 8. P. Tomczyk. M. Mosiałek, J. Obłąkowski, Investigation of processes occurring at NiO and CoO monocrystalline electrodes in basic molten carbonates using electrochemical impedance spectroscopy. Electrochim. Acta. 47, (2001) 945.
 9. L. K. Bieniasz, Use of of Dynamically Adaptive Grid Strategy Based on a Patch-Type Local Uniform Spatial Grid Refinement, for Kinetic Models in One-Dimensional Space Geometry, J. Electroanal. Chem., 481, (2000) 115.
 10. L. K. Bieniasz, Towards Computational Electrochemistry - A Kineticist's Perspective, Modern Aspects of Electrochemistry, B. E. Conway, R. E. White (Eds.) vol. 35, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 2002, pp.135 - 195.
Pracownicy naukowi:
Pracownicy techniczni:
Adres:
  30-318 Kraków, ul. Zagrody 13
  tel./fax (0-12) 266-03-41, tel. 266-45-20
 

 Skorowidz 
 Strona główna 
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya