Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonałości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Zakład Elektrochemii, Korozji i Fizykochemii Powierzchni

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski
tel. 343-3234,
e-mail: tzak@ichf.edu.pl
pok. 211
Tematyka badawcza:
Badania prowadzone w Zakładzie obejmują różnorodne zagadnienia i są realizowane w trzech zespołach badawczych.

1. Elektrochemia i korozja
      
 • Kinetyka i mechanizm korozji metali w środowiskach wodnych:

 • - pasywacja i zaburzenie stanu pasywnego,
  - skład i struktura warstw pasywnych,
  - korozja lokalna (naprężeniowa, wżerowa, międzykrystaliczna).
 • Wodór w metalach i stopach:

 • - wnikanie wodoru z elektrolitów,
  - transport (dyfuzja) wodoru w metalu,
  - oddziaływanie wodoru z defektami struktury,
  - wpływ wodoru na własności mechaniczne (kruchość wodorowa).
 • Modyfikacja powierzchni (azotowanie plazmowe, warstwy nanoszone metodą PA CVD, warstwy konwersyjne):

 • - zachowanie korozyjne,
  - oddziaływanie z wodorem.
 • Prace dla przemysłu:

 • - diagnozowanie uszkodzeń korozyjnych i wodorowych,
  - monitorowanie korozji,
  - opracowywanie metod ochrony instalacji przed korozją.

2. Fizykochemia powierzchni
 • Transport elektronów w ciałach stałych w zastosowaniu do spektroskopii elektronowych.
 • Efekty elastycznego rozpraszania elektronów na powierzchniach ciał stałych.
 • Charakteryzacja powierzchni ciał stałych oraz procesów powierzchniowych.
 • Skład i własności elektronowe pierwszych warstw atomowych.
 • Zastosowanie metod rozpoznawania obrazów w spektroskopiach elektronowych.

3. Termodynamika równowag fazowych
 • Metody opisu, korelacji, krytycznej oceny i przewidywania równowag fazowych ciecz-ciecz i ciecz-para i danych rozpuszczalności wykorzystywanych w procesach technologicznych i ochronie środowiska.
 • Opracowywanie metod korelacji i krytycznej oceny danych termodynamicznych dla układów dwu- i wieloskładnikowych zawierających substancje organiczne i wodę oraz tworzenie zbiorów danych wybranych i rekomendowanych.
 • Opracowywanie metod przewidywania równowag fazowych dla wyżej wymienionych układów i wyznaczanie danych odniesienia.
 • Rozbudowa banku danych równowag fazowych i innych własności termodynamicznych.

4. Laboratorium Specjalistyczne Fizykochemii Materiałów
 
 • Właściwości elektrochemiczne i korozyjne szkieł metalicznych i metali składowych
 • Zjawiska lokalne na elektrodach
 • Dynamika procesów elektrokatalitycznych
 • Wysokorozdzielcza charakterystyka powierzchni (morfologia, skład chemiczny) niejednorodnych materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych przy pomocy urządzenia MICROLAB 350.

5. Mikroskopia i Spektroskopia STM/AFM
 

Laboratoria specjalistyczne:

Ważniejsze publikacje (od 2000):

  Elektrochemia i korozja
 1. J. Flis, J. Mańkowski, T. Zakroczymski
  Elemental composition and corrosion resistance of plasma nitrided stainless steels.
  Corros. Sci., 42, 313-327 (2000).
 2. E. Łunarska
  Hydrogen behaviour in the iron surfach layer modified by plasma nitriding and ion boronising.
  Mater. and Corros., 51, 1-9 (2000).
 3. E. Owczarek, T. Zakroczymski
  Hydrogen transport in a duplex stainless steel.
  Acta mater., 48, 3059-3070 (2000).
 4. J. Flis, J. Mańkowski, T. Zakroczymski, T. Bell
  The formation of phosphate coatings on nitrided stainless steels.
  Corr. Sci., 43, 1711-1725 (2001).
 5. E. Łunarska, K. Nikoforow, T. Wierzchoń, I. Ulbin-Pokorska
  Efekt of plasma nitriding on hydrogen behaviour in electroplated chromium coatings
  Surf. and Coatings Technology, 145, 139-145 (2001).
 6. J. Flis, A. Gajek
  Impedancje parameters of nitrided 304L stainless steel in an acidified sulphate solution.
  J. Electroanal. Chem., 515, 82-9- (2001).
 7. T. Zakroczymski. J. Flis, N. Łukomski, J. Mańkowski
  Entry, transport and absorption of hydrogen in low-temperature plasma nitrided austenitic stainless steel.
  Acta mater., 49, 1929-1938 (2001).
 8. T. Zakroczymski, E. Owczarek
  Electrochemical investigation of hydrogen absorption in a duplex stainless steel.
  Acta mater., 50, 2701-2713 (2002).

  Fizykochemia powierzchni
 1. A. Jabloński
  Evaluation of Calculated and Measured Electron Inelastic Mean Free Path Near Solid.
  Journal of Physical and Chemical Reference Data, 28, 19-62 (1999).
 2. B. Lesiak, A. Jabloński, J. Zemek, M. Trchova, J. Stejskal
  Determination of the inelastic mean free path of electrons in different polyaniline samples.
  Langmuir, 16, 1415-1423 (2000).
 3. J.W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jabloński and W. Palczewska
  Catalytic reactivity and surface chemistry of polyaniline(EB) .Pd-H2O systems.
  Topics in Catalysis, 11/12, 307-316 (2000).
 4. M. Krawczyk, L. Zommer, A. Jabloński, C. Robert, J. Pavluch, L. Bideaux and B. Gruzza
  Electron inelastic mean free paths (IMFPs) in binary Au-Cu alloys determined by elastic electron spectroscopy.
  Surface and Interface Analysis, 31, 415-420 (2001).
 5. A. Jabloński, C.J. Powell
  The electron attenuation length revisited.
  Surface Science Report, 47, 33-91 (2002).
 6. A. Jablonski
  Analytical Applications of Elastic Electron Backscattering from Surfaces.
  Progress Surface Sci., 74, 357-374 (2003).
 7. J.W. Sobczak, E. Sobczak, A. Drelinkiewicz, M. Hasik, E. Wenda
  Local structure of Pd-doped polymer investigated by a linear combination of XANES spectra.
  J. Alloys and Compounds, 362, 162-166 (2004).
 8. A. Jablonski and C. J. Powell
  "NIST Electron Inelastic-Mean-Free-Path Database, Version 1.1", (SRD 71), U.S. Department of Commerce,
  National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland (2000).
 9. A. Jablonski, F. Salvat and C. J. Powell
  "NIST Electron Elastic-Scattering Cross-Section Database, Version 3.0", (SRD 64), U.S. Department of Commerce,
  National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland (2002).

Termodynamika równowag fazowych

12 volumes in the book series on selected and critically evaluated vapor-liquid equilibrium data, eg.
 • A. Mączyński, P. Oracz, A. Bok, A. Skrzecz
  Binary systems of C4 to C11 ketones with C1 to C10 organic compounds and water.
  Vapor-Liquid Equilibria Series; Vol. 12, Ketones - Part 2
1IUPAC-NIST Solubility Data Series . collection of compilations of experimental results published in the literature together with critical evaluation, eg.
 • A. Skrzecz, D.G. Shaw, A. Mączyński IUPAC-NIST Solubility Data Series. 69 Ternary Alcohol-Hydrocarbon-Water Systems. J. Phys. Chem. Ref. Data, 28 (4), 983-1236 (1999).
 • V.P. Sazonov, D.G. Shaw with the assistance of Evaluators: V.P. Sazonov, N.V. Sazonov, A. Skrzecz IUPAC-NIST Solubility Data Series. 78 Acetonitrile Binary Systems. J. Phys. Chem. Ref. Data, 31 (4), 989-1133 (2002).
Recommended Data on VLE and LLE phase equilibrium have been published published in Journal of Physical and Chemical Reference Data in two series eg.
 • M. Góral, P. Oracz, A. Skrzecz, A. Bok, A. Mączyński
  Recommended Vapor-Liquid Equilibrium Data. Part 2. Binary Alcohol-Alkane Systems.
  J. Phys. Chem. Ref. Data, 32, (4),1429-1472 (2003).

Laboratorium Specjalistyczne Fizykochemii Materiałów

 1. A. Kudelski, M. Janik-Czachor, M. Pisarek, J. Bukowska, P. Mack, M. Dolata, A. Szummer - Local characterisation of inhomogeneous Cu surfaces by surface-enhanced Raman scattering - Surface Science, 507-510 (2002) 441-446
 2. A. Szummer, M. Janik-Czachor, P. Mack, M. Pisarek - High resolution electron probe characterization of modified Cu-based amorphous alloys, Microscopy & Microanalysis Vol.9 No.4 (2003) 359-367
 3. M. Janik-Czachor, A. Jaśkiewicz P. Kędzierzawski, Z. Werner - Stability of the passive state of Al-Ta and Al-Nb amorphous alloys, Mat. Sci. Eng. A, 358 (2003) 171-177
 4. M. Dolata, P. Kędzierzawski - Passivation of Silver and Current Oscillations During Anodic Dissolution of Silver in H2SO4 + Ag+ Solutions, Polish J. Chem., 77 (2003) 1199
 5. A. Sadkowski, M. Dolata, J.-P. Diard - Kramers-Kronig Transforms as Validation of Electrochemical Immittance Data Near Discontinuity, Journal of the Electrochemical Society, 151-1 (2004) E20-E31
 6. A. Sadkowski - On some dynamic peculiarities of the charge transfer with adsorption and attractive interactions, Electrochimica Acta 49-14 (2004) 2259-2269
 7. A. Sadkowski - On specific properties of electrochemical immittance close to discontinuity point, Electrochimica Acta 49-16 (2004) 2653-2659
 8. M. Pisarek, M.Janik-Czachor, A. Gebert, A. Molnar, B. Rae - Effect of hydrogen charging on catalytic activity of Cu-Hf amorphous alloys, Applied Catalysis A (General) 267 (2004) 1-8
 9. A. Sadkowski - On benefits of the zero-pole representation of electrochemical impedance spectroscopy data close to discontinuity points, Polish Journal of Chemistry, 78-8 (2004) 1245
 10. A. Sadkowski - CNLS fits and Kramers-Kronig validation of resonant EIS data, J. Electroanal. Chem., 573 (2004) 241-253


Mikroskopia i Spektroskopia STM/AFM

 1. B.Nowakowski and A.Lemarchand,
  Stochastic effects in a thermochemical system with Newtonian heat exchange. Phys. Rev. E, 64 (2001) 061108
 2. H.Wincel
  Gas-phase solvation of Cl- , NO2- , CH2 NO2- , CH3NO2- and CH3NO4- by CH3NO2 . Int. J. Mass Spectrom., 226 (2003) 341
 3. R. Duś and E.Nowicka,
  Surface phenomena in the process of thin yttrium hydride film formation. Langmuir, 16 (2000) 10258
 4. R.Nowakowski and R.Duś,
  Atomic Force Microscopy studies of thin Pd film response to palladium hydride formation and its reaction with oxygen. Langmuir 19 (2003) 6750
 5. R.Duś and E.Nowicka,
  Atomic deuterium(hydrogen) adsorption on thin silver films. Progr. Surf. Sci., 74 (2003) 39
Pracownicy naukowi:


 

 

 

 


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya