Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonałości
  Skorowidz
  Strona główna

Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji


ISO-8859-2 (Central European) encoded.

Kierownik Zakładu: Profesor Jerzy Górecki

Tel. + 48 (22) 343-3420
e-mail: gorecki@ichf.edu.pl
bud. 3, pok. 22

Tematyka badań:

Pracownicy:

* Grupa Badawcza Nieliniowej Dynamiki Chemicznej
** Kierownik Grupy Badawczej Nieliniowej Dynamiki Chemicznej

Doktoranci:

  • mgr Anna Kołbus
  • mgr Yasuhiro Igarashi
  • mgr Jan Szymański
  • mgr Nataliya Bobrovska
  • mgr Larisa Latypova
  • mgr Faezeh Pousaneh
  • mgr Alireza Heidarian
  • mgr Konrad Giżyński

Grupa Badawcza : Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych


(Od lewej) Janusz Stafiej, Jerzy Górecki, Marek Litniewski,
Alina Ciach, Jan Szymański, Wojciech Góźdź


Grupa Badawcza : Nieliniowa dynamika chemiczna

(Od lewej) Andrzej L. Kawczyński, Anna Kołbus, Bogdan Nowakowski

Copyright © 2004 - 2011, Zak. VIII, IChF PAN   |   Webmaster