Elektrokataliza na mikrokroplach

English version
Projekt

Strona Główna

Aktualności

Zespół

Współpraca

Galeria

Kontakt

LinkiPROJEKT PSPB – 035/2010 ELEKTROKATALIZA NA MIKROKROPLACH
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 467001,42 CHF

Kierownik merytoryczny projektu:
Prof. Marcin Opałło

http://ichf.edu.pl/res/res_en/depart/Zd_7/index.htm

Partner szwajcarski: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Laboratoire d'Electrochimie Physique et Analytique
http://lepa.epfl.ch

Osoba odpowiedzialna za realizację merytoryczną partnera: 

Prof. Hubert Girault

Czas trwania projektu: 1.01.2012. – 30.06.2016
 

Celem projektu jest znalezienie warunków do produkcji wodoru z wody oraz produkcji innych paliw, takich jak metanol czy kwas mrówkowy z ditlenku węgla na spolaryzowanych granicach faz ciecz | ciecz. Istotą projektu są badania reakcji rozkładu wody i redukcji ditlenku węgla na elektrodach tworzących złącza trzech faz: elektroda | ciecz | ciecz.

Strona internetowa programu: http://swiss.opi.org.pl/

   Formularze