FORMULARZE:

Umowa o dzieło:

Umowa o dzieło
Rachunek

 

Wyjazdy:

Formalności związane z wyjazdem zagranicznym:

Wniosek o wyjazd zagraniczny
Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego
Rozliczenie zaliczki

 

Formalności związane z wyjazdem krajowym:

Wniosek o wyjazd krajowy
Sprawozdanie z wyjazdu krajowego

 

Formalności, które należy spełnić po powrocie z wyjazdu służbowego krajowego lub zagranicznego

 

Zakupy:

Protokół odbioru
Uzasadnienie wyboru oferty dla zakupu powyżej 8000 euro
Wniosek o rozpoczęcie procedury zakupu powyżej 8000 euro
Zapotrzebowanie dla zakupów do wartości 8000 euro
Zaproszenie do złożenia oferty dla zakupu powyżej 8000 euro

Inne:

Papier firmowy