Przez 3 tygodnie (15 czerwca do 2 lipca 2009 r.) gościliśmy w Instytucie stypendystów Fundacji Banku Zachodniego WBK - Dariusza Jarzębskiego i Maksa Brandta. Praktyki w IChF PAN prowadziły w Zespole Tematycznym Fizykochemii Miękkiej Materii prof. R. Hołysta - mgr Patrycja Nitoń i mgr Natalia Ziębacz.
Stypendyści zapoznali się z nowoczesnymi metodami badania warstw molekularnych oraz pomiarów fizykochemicznych w dziedzinie miękkiej materii.
Na zdjęciu stypendyści (Maks Brandt - pierwszy z lewej, Dariusz Jarzębski - trzeci z prawej) i ich opiekunowie (w środku - pani z BZ WBK, ze słuchawkami - syn p. Aleksandry Kapuścińskiej).

szersza relacja na stronie BZ WBK