DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT HOMING PLUS/2012-6/3
 
Trapostat – a microfluidic chemostat for high- throughput screening of cells growth pathways

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kierownik projektu: dr Filip Dutka
Wartość projektu: 328 000 PLN
Udział Unii: 278 800 PLN
Okres realizacji: 2013 -2015


PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO